ERC laureaten

empty
Het European Research Council (ERC) biedt getalenteerde onderzoekers de kans om zich internationaal te onderscheiden. Het gaat om de stimulering van excellent onderzoek dat voorbijgaat aan de grenzen van bestaande onderzoeksdisciplines. Onderzoekers worden aangemoedigd risico's te nemen voor creatief en excellent onderzoek. Het ERC programma heeft grants voor onderzoekers die een eigen onderzoeksgroep willen opstarten (starting grants) of continueren (consolidator grants).  ERC geeft ook grants aan al gevestigde onderzoekers (advanced grants).

Starting Grants is een subsidie die jonge en veelbelovende wetenschappers in staat stelt onafhankelijk onderzoek te doen en een eigen onderzoeksgroep te starten .

Consolidator Grants is een subisidie die veelbelovende wetenschappers in staat stelt hun eigen onderzoeksgroep te versterken en te continueren.

Advanced Grants subsidie richt zich op reeds gevestigde en onafhankelijke onderzoeksleiders. Het doel is om risicovolle, interdisciplinaire en baanbrekende onderzoeksprojecten aan te moedigen en te ondersteunen.

De VU begeleidt onderzoekers bij het indienen van een ERC Starting Grant onderzoeksvoorstel: 
ERC begeleidingstraject.

English