ERC Ideas Starting Grants

 

Wie OnderzoekFaculteitJaar
Rik Peels 2020Wanneer is iemand een fundamentalist? En in hoeverre kunnen fundamentalisten verantwoordelijk worden gehouden? Filosoof en theoloog Rik Peels onderzoekt de epistemologie en ethiek van fundamentalisme. Bestaande verklaringen van fundamentalisme in termen van armoede, sociale isolatie of psychiatrische aandoeningen blijken te kort te schieten. Een belangrijke hypothese in dit nieuwe onderzoek is dat fundamentalisten meer op jou en mij lijken dan we zouden willen: het zijn relatief normale, gezonde en rationele mensen. Alleen hebben zij vaak problematische en soms ronduit schadelijke opvattingen. Op grond van filosofisch onderzoek, getoetst aan de hand van allerhande empirische materiaal, ontwikkelt Peels een nieuw paradigma om fundamentalisme beter te begrijpen en te voorkomen.FRT / FGW
2019
Freek van Ede 2020Geheugen betreft het verleden maar heeft als doel ons gedrag te sturen in de toekomst. Cognitief psycholoog and neurowetenschapper Freek van Ede gaat onderzoeken hoe ons brein visuele informatie in het korte-termijn geheugen (ook wel werkgeheugen genaamd) niet slechts vasthoudt, maar ook hoe het onze geheugens dynamisch transformeert in het licht van verwachte doelen, om zo optimaal voorbereid te zijn op toekomstig gedrag.
FGB2019
Wouter Halfwerk 2018
Evolutionair bioloog Wouter Halfwerk gaat onderzoeken hoe communicatiesystemen van dieren zich aanpassen aan de veranderende omgeving in stedelijke gebieden. Wetenschappers weten dat veel diersoorten in de stad er anders uitzien dan dieren in het bos of op het platteland maar hoe dit precies veroorzaakt wordt en of er sprake is van een evolutionaire aanpassing is nog niet bekend.
BETA
2018
AnneliesVredeveldt 2018
In onze multiculturele samenleving moeten steeds meer mensen hun ooggetuigenverklaringen van een ernstig misdrijf afleggen aan onderzoekers en juridische professionals met een andere culturele achtergrond. In veel rechtszaken zijn ooggetuigenverslagen het enige beschikbare bewijs. Onvolledige en onnauwkeurige ooggetuigenverslagen kunnen leiden tot onjuiste veroordelingen of onterechte vrijspraken. Om dit tegen te gaan wil rechtspsychologe Annelies Vredeveldt onderzoeken hoe cultuurafhankelijke variabelen het geheugen van ooggetuigen beïnvloeden.
RCH
2018
EvaMMerz 2018
Waarom helpen mensen herhaaldelijk vreemden, zelfs als dit persoonlijke kosten met zich meebrengt? Socioloog Eva-Maria Merz geeft aan dat eerder onderzoek naar pro-sociaal gedrag tekortkomingen kent: het is tegenstrijdig, versplinterd over verschillende disciplines, beperkt tot onderzoek binnen één land, er wordt geen rekening gehouden met contextuele invloeden, en het dynamische karakter van pro-sociaal gedrag wordt niet onderkend. Volgens Merz is een geïntegreerd model nodig, waarbij wel rekening wordt gehouden met deze elementen. Met haar ERC Starting Grant wil zij dit model verder ontwikkelen en toetsen aan de hand van het voorbeeld bloeddonatie.
FSW
2018
Evelyn Ersanilli
Migranten die laaggeschoold werk doen, bijvoorbeeld in de bouw of landbouw, bevinden zich vaak in een kwetsbare positie. Ze werken onder gevaarlijke omstandigheden, krijgen weinig of niet uitbetaald en hebben slechte huisvesting.  Het onderzoeksproject van Evelyn Ersanilli kijkt naar wat de herkomstlanden van laaggeschoolde migranten doen om de positie van deze migranten te verbeteren.
FSW
2017
Janne Koornneef
Janne Koornneef wil graag achterhalen welke hoeveelheden vluchtige stoffen, sedimenten en oceanische aardkorst in de diepe mantel worden vervoerd, of worden teruggegeven, dat wil zeggen 'gerecycled' naar de aardkorst en de atmosfeer. De huidige globale recyclingflux schattingen, waaronder koolstof, zijn tegenstrijdig. Daarom is een nieuwe, nauwkeuriger benadering van hun kwantificering van groot belang.
BETA
2017
Jasmin BlanchetteJasmin Blanchette ontwikkelt een nieuwe generatie van automatische bewijshulpmiddelen die stellingen zullen kunnen afleiden binnen de expressieve logica, met toepassingen binnen de controle van software en het ontwikkelen van programmeertalen.BETA
2016
Nadia DominiciNadia Dominici onderzoekt de onderliggende neurale mechanismen van het ontstaan van lopen bij kinderen. Haar doel is met name om de reorganisatie van hersen- en spieractiviteit, die samengaat met de veranderde ontwikkeling van lopen bij kinderen met bewegingsstoornissen, te verklaren. Ze beoogt de resultaten van deze studies toe te passen op de identificatie van optimale revalidatietechnieken voor kinderen met cerebrale parese.FGB2016
Nienke van Atteveldt

Nienke van Atteveldt onderzoekt de wisselwerking tussen de overtuigingen die leerlingen hebben over hun leervermogen (hun mindset) en hoe ze daadwerkelijk leren en presteren, en of de verwerking van feedback in de hersenen deze wisselwerking verklaart.

FGB
2016
Jopshua TyburJoshua Tybur onderzoekt hoe mensen pathogenen of ziekteverwekkers ontdekken en hiermee omgaan, en hoe deze anti-pathogenen (re)acties onze persoonlijkheid, ons gezondheidsgerelateerd gedrag en onze houding ten op zichte van voedsel beïnvloeden.
FGB2015
Jorien VonkJorien Vonk onderzoekt het vrijkomen van organisch materiaal uit dooiende permafrost in aquatische systemen, en het effect hiervan op het mondiale klimaat.

BETA
2015
Tom Grossmann

Tom Grossmann werkt aan op peptide gebaseerde moleculen met een biologisch activiteit die interacties tussen eiwitten en RNA kunnen verbreken. Deze moleculen kunnen als voorbeeld dienen voor nieuwe medicijnen.

BETA
2015
daniel Balliet 2015Daniel Balliet onderzoekt hoe mensen hun wederzijdse afhankelijkheid afleiden uit hun interactie met anderen, en hoe dit van invloed is op hun onderling vertrouwen en samenwerking.FGB2014
Stefan WitteStefan Witte ontwikkelt technieken voor microscopie zonder daarbij lenzen te gebruiken, wat geminiaturiseerde beeldvormende systemen en Rontgen-microscopie mogelijk maakt.BETA
2014
Toby KiersToby Kiers onderzoekt hoe planten en bodemschimmels economische strategieën gebruiken om hun onderlinge handel in voedingstoffen te optimaliseren.   BETA
2013 
Thomas WurdingerThomas Wurdinger onderzoekt hoe een hersentumor met normale stamcellen communiceert.  VUmc2013 
Sonja Utz onderzoekt of en hoe het gebruik van sociale media mensen helpt of kan helpen om meer emotionele steun en belangrijke informatie te verkrijgen.FSW2012
Peter Verburg onderzoekt hoe variatie in besluitvorming rond landgebruik beter gerepresenteerd kan worden in mondiale simulatie modellen die gebruikt worden voor onderzoek naar klimaatverandering en andere milieuveranderingen.BETA
2012
Guido van der Werf onderzoekt wat de invloed van ontbossing is op de mondiale koolstofkringloop en het klimaat.BETA
2011 
Sander Koole onderzoekt hoe mensen hun lichaam kunnen gebruiken om hun emoties te beheersen. FGB2011 
Jacqueline Vink doet onderzoek naar het complexe samenspel van genen en omgevingsfactoren bij middelengebruik (nicotine, alcohol, caffeine en cannabis) en verslaving.FGB2011 
emptyemptyemptyRoberta Croce doet onderzoek naar moleculaire mechanismen en de invloed van fluctuerende omgevingsfactoren op fotosynthese.BETA
2011 
Hoe activiteit van neuronen in de hersenen onze gedachten dirigeren en onze aandacht richten is niet bekend. Huib Mansvelder gebruikt optogenetische technieken om causale relaties bloot te leggen die ten grondslag liggen aan de neuronale regulatie van aandacht.BETA
2011
De meeste software is alleen beschikbaar als binary (zonder broncode). Herbert Bos ontwikkelt nieuwe technieken voor  'reverse engineering', zodat een binaire bron kan worden terugvertaald naar leesbare  broncode.BETA
2010
Moleculaire eiwit machines bewerken DNA continue. Gijs Wuite onderzoekt met natuurkundige instrumentatie en methoden het functioneren van moleculaire mechanismen van eiwitten die DNA bewerkent.BETA
2010
emptyCaroline Waerzeggers onderzocht tijdens haar verblijf aan de VU de mate waarin post-exilische veranderingen in de cultuspraktijk en sociale organisatie in Jeruzalem werden geïnspireerd door Babylonische modellen.FGW
2009 
emptyArianna Betti herschrijft Tarski's revolutie in de semantiek door het meenemen van axiomatische ontwikkelingen van Bolzano tot de Poolse school van logica. FGW
2008
emptyBas van der Klaauw onderzoekt de effecten van overheidsinterventies op de arbeidsmarkt en de relatie tussen gezondheid en arbeidsmarkt uitkomsten. SBE
2008 
emptyemptyDavide Iannuzzi ontwikkelt een nieuwe technologie op het gebied van verkleinde apparaten: de 'fiber-top' technologie. BETA
2008
emptyemptyRick Bethem creërt een molecuulfontein waarin moleculen worden afgeremd, gekoeld en 10-50 cm gelanceerd voordat ze door de zwaartekracht weer terugvallen.BETA
2008
emptyHagit Amirav focust zich in haar onderzoek op de geschiedenis van de interpretatie van de bijbel, retoriek in de breedste zin van het woord.FRT2008
emptySabrina Corbellini onderzocht tijdens haar verblijf aan de VU de “laatmiddeleeuwse culturele revolutie” en haar socio-culturele context: de productie, verspreiding en het bijbelgebruik in de volkstaal.FGW
2008