De VU wil met het Programma Fenna Diemer-Lindeboom (FDL) leerstoelen vrouwelijk wetenschappelijk talent stimuleren om naar de top door te stromen en de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke hoogleraren tegengaan. Vrouwelijke universitaire (hoofd)docenten  worden door faculteiten voorgedragen voor een FDL-leerstoel en benoemd voor een periode van maximaal 5 jaar. Bij goed functioneren wordt de leerstoel omgezet in een vaste hoogleraaraanstelling. De FDL-kandidaten van de eerste lichting 2005-2010 hebben allen tijdens of na hun FDL-hoogleraarschap een vaste aanstelling gekregen. De Fenna Diemer-Lindeboom leerstoelen helpen faculteiten het vrouwelijk talent binnen hun organisatie te spotten en een laatste drempel naar het hoogleraarschap weg te nemen.


Fenna Diemer-Lindeboom hoogleraren

Katya Tolstoj
Katya Tolstoj
Hoogleraar Theology and Religion in Post-Trauma Societies
2020 - 2025
FRT
Marjo de Theije
Marjo de Theije
Hoogleraar Anthropology of Resources
2020 - 2025
FSW
Marije Martijn
Marije Martijn
Hoogleraar History of Philosophy, in particular Ancient Philosophy
2020 - 2025
FGW
Francesca Sotgui
Francesca Sotgui
Hoogleraar Omnichannel Marketing
2020 - 2025
SBE
Wendy Janssens
Wendy Janssens
Hoogleraar Development Economics
2020 - 2025
SBE
Monique van der Veen
Monique van der Veen
Hoogleraar Monitoring in Oral Health and Prevention
2020 - 2025
ACTA
Dagmar Slot
Dagmar Else Slot
Hoogleraar Preventie in de mondzorg, in het bijzonder de klinische toepassing
2020 - 2025
ACTA
Judith Bosmans
Judith Bosmans
Hoogleraar Methodologie van doelmatigheidsonderzoek: Betere methoden voor betere beslissingen
2020 - 2025
BETA

Fenna Diemer-Lindeboom (1913-2004) studeerde rechten aan de VU en promoveerde er in 1937. Tijdens de oorlog verdedigde ze met haar man onder meer mensen die vanwege verzetswerk waren gearresteerd. Fenna Diemer-Lindeboom bestudeerde de bijbelse noties over de positie van de vrouw in de maatschappij en publiceerde diverse boeken over de verhouding tussen man en vrouw. Bekend werd ze vooral door haar rol als voorvechtster van het passief vrouwenkiesrecht binnen haar partij, de Anti-Revolutionaire Partij (ARP).

Eerdere benoemingen