Fenna Diemer-Lindeboom leerstoel

De VU wil met het Programma Fenna Diemer-Lindeboom (FDL) leerstoelen vrouwelijk wetenschappelijk talent stimuleren om naar de top door te stromen en de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke hoogleraren tegengaan. Vrouwelijke universitaire (hoofd)docenten  worden door faculteiten voorgedragen voor een FDL-leerstoel en benoemd voor een periode van maximaal 5 jaar. Bij goed functioneren wordt de leerstoel omgezet in een vaste hoogleraaraanstelling. De FDL-kandidaten van de eerste lichting 2005-2010 hebben allen tijdens of na hun FDL-hoogleraarschap een vaste aanstelling gekregen. De Fenna Diemer-Lindeboom leerstoelen helpen faculteiten het vrouwelijk talent binnen hun organisatie te spotten en een laatste drempel naar het hoogleraarschap weg te nemen.

Fenna Diemer-Lindeboom hoogleraren

Marjolein Broese van Groenou 
Marjolein Broese van Groenou
Hoogleraar Informele zorg in een veranderende samenleving
FSW
Hagit AmiravHagit Amirav
Hoogleraar Patristiek en geschiedenis van de Late Oudheid
FRT
Ingrid SteenhuisIngrid Steenhuis
Hoogleraar Preventie op het gebied van de Volksgezondheid
BETA 
Tanja de GruijlTanja de Gruijl
Hoogleraar Translationele tumorimmunologie
VUmc
Annemieke van Straten 2
Annemieke van Straten
Hoogleraar Klinische Psychologie 
FGB
Catrin Finkenauer
Hoogleraar Kindermishandeling en Interpersoonlijke Relaties
FGB
Marianne Moyaert
Hoogleraar Comparatieve Theologie en Hermeneutiek van de Interreligieuze Dialoog
FRT
Sue Gibbs
Hoogleraar Skin and Mucosa Regenerative Medicine
VUmc /
ACTA
Sabine Spijker
Hoogleraar Moleculaire Mechanismen van Cognitie
BETA
Jacqueline Broerse
Hoogleraar Communication in the Health and Life Sciences  
BETA
Hester van Herk
Hoogleraar Cross-Cultural Marketing Research
SBE
Lydia Krabbendam
Hoogleraar Educational Neuropsychology 
FGB
Elly Konijn
Hoogleraar Mediapsychologie
FSW
Danielle Posthuma
Hoogleraar Genetics of Complex Traits
BETA
Lieke Coenraad
Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing
RCH
Mirjam van Veen
Hoogleraar Kerkgeschiedenis
FRT
Jacintha Ellers
Hoogleraar Evolutionaire Ecologie
BETA
Marjan Hofkes
Hoogleraar Environmental Economics
BETA /
SBE
Marloes Groot
Hoogleraar Biofysica
BETA
Martine Smit
Hoogleraar Farmacochemie
BETA
Ingeborg Brouwer

Ingeborg Brouwer
Hoogleraar Voeding

BETA
MirjamPijnappels

Mirjam Pijnappels
Hoogleraar Bewegingswetenschappen

FGB
PatriciaLago
Patricia Lago
Hoogleraar Software and Services
BETA
AnnaGold

Anna Gold
Hoogleraar Auditing

SBE


Fenna Diemer-Lindeboom (1913-2004) studeerde rechten aan de VU en promoveerde er in 1937. Tijdens de oorlog verdedigde ze met haar man onder meer mensen die vanwege verzetswerk waren gearresteerd. Fenna Diemer-Lindeboom bestudeerde de bijbelse noties over de positie van de vrouw in de maatschappij en publiceerde diverse boeken over de verhouding tussen man en vrouw. Bekend werd ze vooral door haar rol als voorvechtster van het passief vrouwenkiesrecht binnen haar partij, de Anti-Revolutionaire Partij (ARP).