KNAW Jonge Akademieleden

De KNAW richtte in 2005 De Jonge Akademie op die bestaat uit jonge onderzoekers die minder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd, zich reeds wetenschappelijk hebben onderscheiden en over een brede belangstelling voor de wetenschap beschikken.

Jonge Akademieleden VU en VUmc:
      

Wie OnderzoekFaculteit 
Christiaan Vinkers 2019
Christiaan Vinkers stuurt, naast zijn klinische werk als psychiater in het UMC Utrecht, een productieve onderzoekslijn aan gericht op factoren die kwetsbaarheid en veerkracht van het brein beïnvloeden.
VUmc
Alexandru Iosup 2019
Alexandru Iosup heeft een internationale voortrekkersrol op het vlak van ‘gedistribueerde systemen’: computersystemen en vooral hun programma’s die bestaan uit verschillende delen die al dan niet gelijktijdig en ver van elkaar uitgevoerd kunnen worden.
BETA
Barbora Hola 2017
Barbora Holá is universitair hoofddocent Internationaal strafrecht en codirecteur van het Center for International Criminal Justice. Ze onderzoekt straffen voor internationale misdrijven.
RCH
Hanneke Hulst 2017
Hanneke Hulst is onderzoeker bij de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen van VUmc. Ze doet onderzoek naar cognitieve stoornissen bij mensen met multiple sclerose.
VUmc
KristineSteenbergh
Kristine Steenbergh is universitair docent Engelse Letterkunde. Zij doet onderzoek naar de cultuurgeschiedenis van emoties, en richtte het Environmental Humanities Center op.
FGW
JeroendeRidder2017
Jeroen de Ridder onderzoekt de rol van kennis en wetenschap in de maatschappij. Momenteel richt hij zich op de vraag hoe democratieën beter kunnen worden in het verwerven en gebruiken van kennis.
FGW