KNAW Jonge Akademieleden

De KNAW richtte in 2005 De Jonge Akademie op die bestaat uit jonge onderzoekers die minder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd, zich reeds wetenschappelijk hebben onderscheiden en over een brede belangstelling voor de wetenschap beschikken.

Jonge Akademieleden VU en VUmc:
      

Wie OnderzoekFaculteit 
Barbora Hola 2017
Barbora Holá is universitair hoofddocent Internationaal strafrecht en codirecteur van het Center for International Criminal Justice. Ze onderzoekt straffen voor internationale misdrijven.
RCH
Hanneke Hulst 2017
Hanneke Hulst is onderzoeker bij de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen van VUmc. Ze doet onderzoek naar cognitieve stoornissen bij mensen met multiple sclerose.
VUmc
Jeroen Geurts is hoofd van de sectie Klinische Neurowetenschappenvan het VUmc. Zijn team doet onderzoek naar neurodegeneratieve aandoeningen en cognitieve achteruitgang.VUmc
Barbara Vis
Barbara Vis onderzoekt wanneer en waarom regeringen, politieke partijen en politici electoraal riskante besluiten nemen over belangrijke onderwerpen als de verzorgingsstaat.
FSW
Ysbrand van der Werf doet onderzoek naar slaap, slaapverstoring en naar cognitieve stoornissen bij patiënten met de ziekte van Parkinson.VUmc 
Gijs Wuite onderzoekt de fysica van DNA-proteïne-interacties en biomechanische eigenschappen van virale capsids en cellen.BETA
KristineSteenbergh
Kristine Steenbergh is universitair docent Engelse Letterkunde. Zij doet onderzoek naar de cultuurgeschiedenis van emoties, en richtte het Environmental Humanities Center op.
FGW
JeroendeRidder2017
Jeroen de Ridder onderzoekt de rol van kennis en wetenschap in de maatschappij. Momenteel richt hij zich op de vraag hoe democratieën beter kunnen worden in het verwerven en gebruiken van kennis.
FGW