NWO Mozaïek laureaten

De studentenpopulatie van de VU is zeer divers, qua culturele, levensbeschouwelijke en etnische achtergrond. De instroom van de studenten uit minderheidsgroepen stijgt, terwijl de doorstroom in de wetenschap beperkt blijft. Mozaïek was een subsidieprogramma van NWO dat tot doel heeft meer allochtone afgestudeerden in de wetenschap te laten instromen.

WieOnderzoekFaculteitJaar
 Mandy Tjew A Sin onderzoekt hoe en waarom het versterken van gevoelens van saamhorigheid kan leiden tot betere studieresultaten onder studenten van etnische minderheden. De resultaten worden gebruikt om krachtige nieuwe interventies te ontwikkelen.FGB2012
 Amrita Das onderzoekt succes van ghazal in Amerika en zijn betekenis op literair, politiek en cultureel gebied. De ghazal is the meest populaire vorm van poëzie in India en de Arabische wereld, die sinds 1960 ingeburgerd is geraakt in Amerika.FGW
2012
 Janko Cizel doet onderzoek naar de impact van kredietstatus van Europese overheden op interbancaire transacties.SBE
2012
 Nahom Tsehaye Tesfay onderzoekt het effect van innovaties op de concurrentie tussen bedrijven.SBE
2012
 Emil Mihaylov doet onderzoek naar de organisatie van productie en op welke wijze deze verandert door de huidige globalisering.SBE
2011 
 Katherina Alvarez Durnov doet onderzoek naar de gevolgen van het krijgen van hulp om factoren te identificeren die stressvermindering en onafhankelijkheid van de hulpvragers stimuleren.FGB
2011 
 Simran Grewal onderzoekt hoe colorectaal kankeroperatie de kans vergroot op het ontwikkelen van levermetastasen, zodat nieuwe peri-operatieve behandelingen kunnen worden ontwikkeld.VUmc 2011 
 Dennis Bonam doet onderzoek naar de omvang en determinanten van de overheidsbudget multipliers in de Europese Monetaire Unie.SBE
2011 
 Joana Ozorio de Almeida Meroz onderzoekt de geschiedenis van de constructie van het idee van 'Dutch Design', 1945-2010.FGW
2011 
 Maja Lovrenovic onderzoekt hoe mensen in centraal Bosnië-Herzegovina het recente verleden een plek proberen te geven in gesprekken, reflecties, monumenten en herdenkingspraktijken.FSW 2011 
Moran Cohn onderzoekt waarom sommige adolescenten die al jong met politie in aanraking zijn gekomen antisociaal gedrag blijven vertonen. Met behulp van MRI kijkt hij naar de hersengebieden die betrokken zijn bij angst en beloning.VUmc2010
Yuval Engel onderzoekt hoe startende ondernemers hun loopbaankapitaal inzetten om zowel de ondernemingsprestatie als het persoonlijk loopbaansucces te vergroten.SBE
2010
Seval Gündemir onderzoekt hoe het glazen plafond voor minderheden doorbroken kan worden. Etnische minderheden zijn, ook na een correctie voor verschillen in opleidingsniveau, ondervertegenwoordigd in leiderschapsposities.FGB2010
Babak Mahdavian Delavary onderzoekt macrofagen die een belangrijke rol spelen in de wondgenezing en het ontstaan van excessieve littekens na verbranding van de huid.VUmc2009 
Raphie Hayat onderzoekt verschillende dimensies van Islamitisch investeren, zoals verschillen in risico, rendement en gerelateerde indirecte transactiekosten. SBE
2009 
Chen Fliesher onderzoekt hoe en onder welke omstandigheden werknemers, door te investeren in hun carrièreontwikkelingen, kunnen bijdragen aan de organisaties waarvoor ze werken.SBE
2009 
emptyKatja Iachina onderzoekt in planten hoe en op welke schaal niet-coderende RNA producten afkomstig van het parasitaire DNA de normale werking van genen verstoren.  BETA
2009 
Monique Corbin onderzoekt hoe cellen de schade kunnen beperken die zij door zuurstof oplopen om daarmee duidelijkheid te krijgen over welke genen betrokken zijn bij het veroorzaken van die schade.VUmc2008
Azadeh Achbari doet vanuit Nederlands perspectief onderzoek naar de doorslaggevende factoren die leiden tot de vorming van succesvolle internationale netwerken op het gebied van kennisvorming en kennisoverdracht.BETA
2008
Lerby Ergun bestudeert het verschil in gedrag van risicofactoren tijdens economische recessies en expansies in de financiële markten.SBE
2008
Bahija Aarrass doet onderzoek naar de beïnvloeding van het vreemdelingenrecht door de mensenrechten. De universele rechten van de mens bevatten namelijk ook bepalingen over de rechtvaardige omgang met vluchtelingen.RCH2007
Donya Alinejad onderzoekt de veranderingen die traditonele Iraanse migrantengemeenschappen ondergaan wanneer ze actief op internet worden. De invloed op het dagelijks leven is hierbij focus van onderzoek.FSW2007
emptySongül Mutluer onderzoekt de mogelijkheden tot verhoging van het rendement bij aanbesteding door de overheid. RCH2007
 Mediha Sahin onderzoekt factoren die ten grondslag liggen aan het succes voor ondernemers in Nederland die een andere etnische achtergrond hebben.SBE
2007
Zora Soprova onderzoekt het 'autotransport' van toxische eiwitten. Deze eiwitten, gemaakt door ziekteverwekkende bacteriën ontsnappen uit de bacterie.BETA
2007
emptyAnass Znabet richt zich op ontwikkeling van duurzame en efficiënte methodes voor het produceren van verbindingen die interessant zijn voor de chemische en farmaceutische industrie.BETA
2007
emptyLinh Lan Phans onderzoekt de motivationele functies van emoties binnen een groep die voor het verminderen van sociale discriminatie zorgen.FGB2006
Hyunghae Byun observeert de invloed van veranderingen in het Japanse HRM op het werkethos van de Japanse werknemers en hun identificatie met de bedrijven waarvoor zij werken.FSW2006
emptyDelene Engelbrecht gebruikt de filosofische concepten ‘ontdekking’, ‘natuurlijk’ en ‘functie’ om het fenomeen van het patent te beschrijven zoals dat functioneert binnen de levenswetenschappen .FGW
2006
Nabil Saouti doet onderzoek naar de herverdeling van bloed in de longen als oorzaak van hoge bloeddruk in de longen na chronische trombo-embolie.VUmc2006
Ibrahim Barrie's project richt zich op de vormingsgeschiedenis van het Freetown Complex in Sierra Leone. Dit is een ‘gelaagd magmatisch lichaam’ dat de West-Afrikaanse continentrand van Sierra Leone vormt.BETA
2005
Atilla Akdemir wil door middel van computersimulaties en biochemische technieken inzicht verkrijgen in het functioneren van nicotinereceptoren. Deze receptoren spelen een rol bij neurologische aandoeningen zoals Alzheimer.BETA
2004
Najim Ameziane doet onderzoek naar het ontstaan van borstkanker. Hij probeert hierbij een aangepaste behandeling te ontwerpen die bij een bepaalde groep patiënten een significant grotere genezingskans biedt.VUmc2004
Tji Joong Gan heeft onderzoek gedaan door middel van MRI naar het verband tussen een hoge bloeddruk in de longen en hartfalen.VUmc2004
Besma M'Charek bestudeert het minieme verschil in de krachten tussen deeltjes materie en anti-materie. Dit wordt onderzocht met behulp van zeldzame gebeurtenissen in de deeltjesversneller in Genève.BETA
2004
Satwinder Singh doet onderzoek naar suikers die het afweersysteem onderdrukken. Deze afweer wordt beïnvloed door bepaalde cellen die de 'schildwachters' van het afweersysteem vormen. VUmc2004
Leroy Soesman onderzoekt de onderliggende processen, zoals bewustzijn, die een rol spelen bij de menselijke waarneming.FGB2004