Bob Pinedo

Bob Pinedo begon in 1960 met zijn studie geneeskunde in Leiden. Hij specialiseerde zich daarna tot internist en richtte in 1972 zijn aandacht op kankerpatiënten: “Ik was net internist, gepromoveerd en benoemd tot chef de clinique interne geneeskunde bij het Academisch Ziekenhuis te Utrecht. Op mijn afdeling lagen veel kankerpatiënten. Met degenen die niet chirurgisch geholpen konden worden, gebeurde niets. Aan hun ziekte was niks te doen. Ik richtte een werkgroep oncologie op, volgde cursussen en deed twee jaar onderzoek aan het National Cancer Institute in Amerika. Oncologie was in die tijd niet zo’n hot item als nu. Er bestond geen oncologische opleiding in Nederland. Geen enkel academisch ziekenhuis had een hoogleraar oncologie met een eigen afdeling.” In 1979 werd Pinedo benoemd tot hoogleraar geneeskundige oncologie en afdelingshoofd aan VU medisch centrum. Hij had tevens de leiding van het farmacologisch laboratorium van het Nederlands Kanker Instituut. Onderzoek en patiëntenzorg vindt Pinedo een ‘prachtige combinatie’. Als onderzoeker publiceerde Pinedo meer dan 600 artikelen in internationale vakliteratuur. Hij was grondlegger van het VUmc Cancer Center Amsterdam waar onderzoek naar kanker plaatsvindt.

In 2008 nam Pinedo afscheid als hoogleraar. In zijn afscheidsrede Van hoog TIJ naar HOOGtij bepleitte hij dat de leeftijdsgrens van bevolkingsonderzoek naar borstkanker worden verruimd moet. Hij ontving vele prijzen; veelal voor zijn complete oeuvre. Voorbeelden zijn de prestigieuze Dr. Josef Steiner Award en de Spinozapremie. De eerste wordt ook wel de ‘Nobelprijs voor oncologie’ genoemd, de tweede de ‘Nederlandse Nobelprijs voor de wetenschap’. Er is ook een prijs náár hem genoemd, de Bob Pinedo Cancer Care Prize. Deze prijs gaat jaarlijks naar een persoon, instituut of organisatie die opvallende vooruitgang heeft geboekt in het toegepaste (translationeel) onderzoek en de zorg voor kankerpatiënten, waarbij compassie het sleutelwoord is.