NWO Talentprogramma

Vernieuwend onderzoek levert waardevolle resultaten op: het kan nieuwe onderzoeksdomeinen opleveren of bestaande onderzoeksdomeinen voorzien van een verrassend nieuwe invalshoek. Het NWO Talentprogramma heeft als doel om vernieuwend onderzoek een extra impuls te geven middels drie subsidievormen: Veni, Vidi en Vici (ik kwam, zag en overwon). De termen verwijzen naar de fase waarin de onderzoeker zich bevindt:

  • Veni: deze subsidievorm geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.
  • Vidi: deze subsidievorm stelt onderzoekers, die al een aantal jaren onderzoek doen op postdocniveau, in staat een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen.
  • Vici: voor senior onderzoekers die hebben aangetoond een eigen onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen. Het geeft senior onderzoekers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een vaste hoogleraarspositie. De onderzoeksgroep moet een structurele inbedding in de onderzoeksinstelling krijgen.

De VU begeleidt onderzoekers bij het indienen van een onderzoeksvoorstel: 
het VI-begeleidingstraject.

In 2000 en 2001, onder de vernieuwingsimpuls 'oude fase', kregen meerdere VU-onderzoekers een vernieuwsingsimpuls: winnaars 2000/2001.

English