NWO Vernieuwsingsimpuls Laureaten

Vici Laureaten


Wie Onderzoek Faculteit Jaar 
Coen Ottenheijm 2019
Het middenrif, de belangrijkste ademhalingsspier, is opgebouwd uit een vernuftig raderwerk van talloze eiwitten. Aangeboren afwijkingen in deze eiwitten doen het raderwerk vastlopen met levensbedreigende ziekten tot gevolg. Fysioloog Coen Ottenheijm van Amsterdam UMC, locatie VUmc, bestudeert zowel hoe dit raderwerk vastloopt als hoe het weer gangbaar gemaakt kan worden.
VUmc
2018
Jolanda van der Velden
Jolanda van der Velden krijgt de Vici-beurs voor haar onderzoek “De strijd tegen toxisch eiwit in erfelijke hartziekten”. Een groot aantal personen is drager van een erfelijke fout in het DNA dat ervoor zorgt dat ze een hartziekte krijgen op jonge leeftijd. Die personen krijgen dan een heel groot hart, hypertrofische cardiomyopathie, dat niet goed kan ontspannen. In dit onderzoek gaan we een aantal medicijnen testen die deze hartziekte mogelijk kunnen voorkomen of afremmen.
VUmc
2017
Albert Menkveld
Albert Menkveld, ontvangt de Vici-beurs voor zijn onderzoeksproject ‘Financial Techology (FinTech's) Disruptive Impact on Financial Markets: maatschappelijke kosten en baten van een opkomende nieuwe architectuur’.  FinTech verandert financiële markten in rap tempo, robots faciliteren niet alleen de handel, maar doen in toenemende mate ook de handel. Menkveld gaat onderzoeken of de zich ontwikkelende nieuwe architectuur inderdaad (sociaal) beter is en, nog belangrijker, nieuwe (systeem)risico’s identificeren en uitvinden hoe deze te voorkomen zijn.
SBE
2017
Paola GoriGiorgi
Paola Gori-Giorgi ontvangt de Vici-beurs voor haar onderzoek naar een nieuwe quantummechanische benadering om ‘Van der Waals-interacties’ tussen moleculen te beschrijven. Door het ontwikkelen van een nieuwe wiskundige benadering om ‘Van der Waals-interacties’ in de quantummechanica te beschrijven hoopt Gori-Giorgi computersimulaties in de chemie en materiaalkunde betrouwbaarder, betaalbaarder en energie-efficiënter te maken.
BETA
2017
Halleh Gorashi
Halleh Ghorashi krijgt een Vici-beurs voor haar onderzoek naar welke bijdrage de sociale wetenschappen aan het realiseren van het democratische ideaal van gelijkheid en insluiting van vluchtelingen hebben. Wat zijn de mogelijkheden voor en belemmeringen van geëngageerde wetenschap binnen verschillende nationale en institutionele (universitaire) contexten?
FSW
2017
Serge Dumoulin
Serge Dumoulin ontvangt een Vici-beurs om de komende vijf jaar onderzoek te doen naar de dynamiek van het menselijk brein. Wij leven in een dynamische wereld. Onze hersenen moeten dynamisch zijn om om te gaan met veranderende omgevingen en taken maar ook stabiel zodat hersenfuncties in stand blijven gedurende ons leven. Het onderzoek betreft een kernfunctie van de hersenen en poogt een theoretisch kader te bouwen voor de menselijke hersendynamiek.
FGB
2017
Wouter SchellartDe grootste gebergtes op aarde zijn de Andes en Himalaya. Deze hebben zich over tientallen miljoenen jaren gevormd, maar de aandrijfkrachten voor hun formatie zijn onduidelijk. Wouter Schellart onderzoekt wat de rol is van onderduikende (subducerende) tektonische platen en diepe mantel stromingen in het vormen van deze spectaculaire gebergtes.BETA
2016
Chris OliversDe mens is effectief in het visueel scannen van zijn omgeving. Visueel scannen wordt grotendeels bepaald door ons perifere zicht, d.w.z. hetgeen we vanuit onze ooghoeken kunnen zien. Chris Olivers onderzoekt de relatie tussen de perifere waarneming en visueel scannen in zowel gedrag als het brein.FGB2016
Agnes AkkermanAgnes Akkerman onderzoekt hoe mondige werknemers soms worden bestraft met slechtere carrièrekansen of pesterijen door werkgevers en collega’s. Dit onderzoek leert hoe en waarom het uiten van onvrede door werknemers wordt onderdrukt en welke gevolgen dit heeft.FSW2015
Bas van der KlaauwBas van der Klaauw onderzoekt wat de mismatch in het onderwijs of op de arbeidsmarkt voor gevolgen heeft voor de opbouw van menselijk kapitaal.SBE
2015
Anton Vonk NoordegraafAnton Vonk Noordegraaf onderzoekt patiënten met pulmonale arteriële hypertensie waarbij de bloedvaten van de longen vernauwd zijn waardoor de rechter hartkamer harder moet werken. Prof. Vonk gaat onderzoeken of de rechterkamer “gered” kan worden met nieuwe medicijnen of door ondersteuning met behulp van een mechanisch apparaat.VUmc2015
Guido van der WerfWereldwijd verbrandt ieder jaar een gebied ter grootte van de EU. Guido van der Werf gaat met nieuwe methodes onderzoeken hoe branden het klimaat beïnvloeden, en aan de hand van gegevens over variaties in aantallen branden sinds de industriële revolutie bepalen of branden aan antropogene klimaatverandering hebben bijgedragen of deze juist hebben gedempt.BETA
2015
Sabine SpijkerAdaptatie en plasticiteit van het brein is essentieel voor adequaat leren en aanpassingen in emotionele processen. Sabine Spijker bestudeert een nieuw mechanisme waardoor hersencellen ingekapseld worden en niet meer in staat zijn te reageren op prikkels in de omgeving, hetgeen leidt tot geheugen- en emotionele problemen.BETA
2014
Bas TeusinkCellen hebben vaak te maken met plotseling wisselende omstandigheden. Bovendien zijn het aantal componenten in een cel, zoals eiwitten of RNA moleculen, per cel toevallig net iets anders. Bas Teusink bestudeert in dit project de regelsystemen van de stofwisseling in gist die leiden tot robuuste aanpassingen in zo’n onzekere wereld.BETA
2014
Jeroen Aerts 2017Jeroen Aerts Globale overstromingsrisico’s zijn sterk gestegen, vooral doordat mensen naar laaggelegen en kwetsbare steden trekken. Onderzoekers gaan bekijken hoe deze trend wordt beïnvloed door menselijke handelen, en of er mogelijkheden zijn om deze trend om te buigen.BETA
2013
Herbert BosHerbert Bos Via beveiligingslekken dringen hackers door tot in onze meest vitale computersystemen. De onderzoekers gaan het securitytesten van software verbeteren door middel van 'profielschetsen' van beveiligingslekken en nieuwe technieken om zulke profielschetsen te vinden in bestaande software (waarvan de broncode natuurlijk niet beschikbaar is.BETA
2013 
Marjolein van EgmondMarjolein van Egmond Onze darmen huisvesten vele bacteriën. Een gezond immuunsysteem zorgt ervoor dat we niet ziek worden van deze bacteriën, terwijl afwijkende immuunreacties juist kunnen leiden tot chronische darmontsteking. In dit onderzoek wordt bepaald hoe het antilichaam IgA bijdraagt aan deze balans.VUmc2013
Huib MansvelderHuib Mansvelder Denken vergt concentratie. Door hersencellen met laserlicht aan en uit te zetten terwijl een dier zich probeert te concentreren, zullen onderzoekers ontrafelen hoe netwerken van neuronen in de prefrontale cortex aandacht en beheersing tot stand brengen.BETA
2013 
Danielle PosthumaDanielle Posthuma Veel psychiatrische ziektes worden veroorzaakt door kleine foutjes in netwerken van genen. De wetenschappers bedenken nieuwe methoden om deze foutjes op te sporen. Ook wordt onderzocht hoe al deze netwerkfoutjes gezamenlijk leiden tot ziektes zoals schizofrenie, depressie en autisme.BETA
2013
Martine SmitMartine Smit Virussen maken receptoreiwitten aan die gedetecteerd zijn in hersentumoren. De wijze waarop deze virale eiwitten de cel herprogrammeren en bijdragen aan tumorgroei zullen worden ontrafeld. Deze kennis is essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe strategieën voor de behandeling van hersentumoren.BETA
2013
Wim van WestrenenWim van Westrenen Hoewel de maan nu kurkdroog is, blijkt uit maansteenonderzoek dat de maan vier miljard jaar geleden water bevatte. In dit project wordt onderzocht hoeveel maanwater er was, wanneer het in de maan terechtkwam, en wanneer het verdwenen is. Dit geeft een nieuwe kijk op de vroegste watercyclus van onze eigen planeet, waarvoor alle aanwijzingen door erosie en plaattektoniek verdwenen zijn.BETA
2013
Jacintha EllersJacintha Ellers doet onderzoek naar verlies van eigenschappen als gevolg van co-evolutie tussen soorten.BETA
2012
Thomas SpijkerboerThomas Spijkerboer doet onderzoek naar migratierecht in relatie tot het stijgende aantal grensdoden.RCH2012 
 John Kennis onderzoekt lichtgevoelige eiwitten met verfijnde lasertechnieken teneinde levensprocessen te kunnen sturen met licht.BETA
2011 
Lydia Krabbendam onderzoekt of cultuurverschillen in sociale interacties ook zichtbaar zijn in de onderliggende neurale mechanismen.FGB2011 
Jan Bouwe van den Berg combineert abstracte topologische methoden met computer-ondersteunde analyse om de niet-lineaire dynamica van patroonvorming te bestuderen. BETA
2011 
Roberta Croce onderzoekt de fundamentele processen in de fotosynthese in planten en groene algen.BETA
2010
Erwin Peterman gaat nieuwe microscopen ontwikkelen waarmee de motoreiwitten die onze cellen aandrijven individueel gemeten, geteld en gevolgd kunnen worden.BETA
2010
Sarah van Walsum's onderzoeksproject gaat over het asiel- en migratierecht door de bril van (grensoverschrijdende) familiebetrekkingen.RCH2010
Brenda Penninx onderzoekt of depressie gepaard gaat met een versneld biologisch verouderingsproces, en hoe dit proces te stoppen is.VUmc2010
Theo Smit onderzoekt het proces van zelf-organisatie dat leidt tot functionele structuren in bindweefsels als kraakbeen en bot.VUmc2010 
Andre Lucas ontwikkelt nieuwe modellen om veranderingsprocessen te meten, zoals het inschatten van economische risico's (bijvoorbeeld een financiële crisis).SBE
2009 
Johannes de Boer gebruikt optische echo voor zijn onderzoek om weefsel af te beelden in holle organen (long, darm, blaas) met behulp van kleine endoscopen. BETA
2009 
emptyGijs Wuite onderzoekt de fysica van DNA-proteïne-interacties en biomechanische eigenschappen van virale capsids en cellen.BETA
2008 
emptyBregje Onwuteaka-Philipsen onderzoekt het patiëntenperspectief in de laatste levensfase, met name in relatie tot persoonlijke waardigheid en behandeling. VUmc2008 
emptyJeroen Smeets onderzoekt hoe we verschillende soorten informatie combineren bij het maken van doelgerichte bewegingen.FGB2008 
 Eus van Someren onderzoekt o.a. slaapgedrag, circadiaanse ritmen, veroudering en thermoregulatie, en analyseert fysiologisch en gedragsonderzoek gebaseerd op time-series.VUmc 2007 
emptyKjeld Eikema onderzoekt attoseconden electronendynamica in biomoleculen en fundamentele fysica in atomen met behulp van intense, ultrasnelle frequentiekamlasers.BETA
2007
emptyLuuk Visscher werkt aan de ontwikkelingen van computersimulaties die inzoomen op de plaats van actie in een compex moleculair systeem.BETA
2005
emptyReina Mebius onderzoekt de ontwikkelingen van het immuumsysteem met de nadruk op de vorming van lymfeknopen.VUmc2004
emptyGerard Steen onderzoekt metaforiek in taal, afbeeldingen, denken en communicatie in genres zoals: conversaties, academische teksten en literaire fictie.
FGW
2004
emptyRomano Orru onderzoekt duurzame synthese methoden voor het maken van nieuwe moleculen met toepassingen in katalyse, medicijnen of hoogwaardige materialen. BETA
2004
emptyRonald Meester onderzoekt ruimtelijke stochastische processen. Zijn interesse ligt bij kritisch gedrag, schalingslimieten en stationaire verdelingen.BETA
2002
emptyMaurice Janssen onderzoekt hoe het samenspel tussen electronen en atomen in een fotochemische reactie kan worden gemanipuleerd.
 
BETA
2002
emptyMatthias Bickelhaupt ontwikkelt theorieën en modellen van de electronische structuur van moleculaire systemen waardoor het verloop van chemische reacties voorspeld en gestuurd kan worden.BETA
2002
emptyRonald Koes onderzoekt hoe door evolutie de enorme morfologische diversiteit van plant en diersoorten is onstaan en welke genetische veranderingen hier aan ten grondslag liggen.BETA
2002