NWO Vernieuwsingsimpuls Laureaten

Vidi Laureaten

 

Wie Onderzoek FaculteitJaar
Martijn van den AssemMartijn van den Assem gaat onderzoeken hoe mensen beslissingen nemen als er veel geld op het spel staat. Hij gaat spelshows gebruiken om economisch gedrag te analyseren.FEWEB2015
Reinier BoonReinier Boon bestudeert de veroudering van het hart, de grootste risico factor voor hart- en vaatziekten. Hij gaat bestuderen hoe zogeheten niet-coderend RNA (ook wel ‘Junk’ RNA genoemd) bijdraagt aan veroudering van het hart.VUmc2015
Sander DahmenSander Dahmen bestudeert diophantische vergelijkingen dit zijn vergelijkingen waarin de coëfficiënten en onbekenden gehele getallen moeten zijn. Momenteel spelen deze vergelijkingen een centrale rol in de moderne getaltheorie en algebraïsche meetkunde.FEW2015
Michel van den OeverMichel van den Oever bestudeert terugval naar alcoholmisbruik wat vaak veroorzaakt door omgevingsfactoren die herinneringen aan de plezierige effecten van alcohol oproepen. Hij gaat met nieuwe geavanceerde technieken bestuderen hoe een alcohol-herinnering door kleine populaties van zenuwcellen in de hersenen wordt vastgelegd.FALW2015
Philip WardPhilip Ward onderzoekt het gelijktijdig optreden van overstromingen vanuit zowel rivieren als de zee (bijvoorbeeld Thailand 2011) en de verwoestende impact die dit op bewoners van delta’s en riviermondingen heeft.FALW2015
wouer BotzenIn het onderzoek van Wouter Botzen worden verzekeringen ontwikkelt die een betaalbare en brede dekking bieden voor overstromingsschade en tevens polishouders prikkels geven om risico’s te reduceren. Een geïntegreerd overstromingsrisico- en verzekeringsmodel evalueert  oplossingsrichtingen voor overstromingsverzekeringen. Experimenten en vragenlijststudies onderzoeken voorbereidingsgedrag van individuen ten aanzien van overstromingen en hoe verzekeringen dit gedrag kunnen sturen.FALW2014
Jeroen de RidderZijn liberale democratieën goed in het produceren van kennis? Jeroen de Ridder gaat na hoe vrij en open debat tussen diverse standpunten idealiter zou moeten leiden tot kennis. Vervolgens onderzoekt hij of dit ideaal stand kan houden wanneer je verdisconteert dat burgers diepgaande meningsverschillen hebben en slechts beperkt rationeel zijn.FGW2014
Nadia DominiciDe eerste stap van een kind is klein maar het is een grote sprong voor zijn of haar ontwikkeling. Nadia Dominici bestudeert in dit project spontane veranderingen in hersen- en spieractiviteit tijdens het ontwikkelen van loopvaardigheden. De resultaten worden rechtstreeks geïntegreerd in de revalidatie van kinderen met cerebrale parese.FBW2014
 Mirjam PijnappelsIn ons dagelijks bewegen stemmen we ons gedrag af op wat ons lichaam kan. In dit project wordt onderzocht of ouderen vaker vallen omdat zij zichzelf overschatten of onderschatten. Een verkeerde inschatting zou tot een hoog valrisico of tot inactiviteit kunnen leiden.FBW2013
 Kristin Kleber Het Oud-Perzische Rijk (550-330 v.Chr.) was het eerste 'wereldrijk' met vele culturen, dat zich uitstrekte van Griekenland tot het huidige Afghanistan. De bestudering van het belastingstelsel helpt ons de stabiliteit van dit rijk te verklaren.LET2013
 Ivan InfanteInexpensive and high-performance solar devices that convert light into electricity efficiently are of crucial importance for society. Quantum dot solar cells are cheap, flexible and reliable devices that are expected to play a major role in future solar technologies. In this project, my group will develop and apply versatile computational tools to speed-up the development of this emerging technology.FALW2013
Ed EringaEd Eringa onderzoekt hoe opstapeling van vet rondom bloedvaten bijdraagt aan de ontwikkeling van diabetes en de vaatziekten die ermee gepaard gaan.VUmc2012 
Edith Houben Edith Houben onderzoekt hoe de tuberculosebacterie belangrijke virulentiefactoren over zijn bijzondere celwand transporteert.VUmc2012
Rosa BuloOm bij te dragen aan de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame grondstoffen zoals hout, ontwikkelt Rosa Bulo computer programmas die inzichten bieden in de complexe onderliggende reactie mechanismen.FEW2012 
Daan GeerkeCytochrome P450 enzymen spelen vaak een belangrijke rol bij bijwerkingen of falen van medicijnen en kandidaat-medicijnen. Daan Geerke ontwikkelt  computermethoden om de omzetting van medicijnen door deze enzymen te voorspellen.FEW2012 
Chris SlootwegChris Slootweg onderzoekt of een combinatie van goedkope elementen, zoals stikstof en aluminium, ook toegepast kan worden als katalysator in de chemische industrie.FEW2012 
Wouter RoosHet onderzoek van Wouter Roos richt zich op cellulaire en (supra)moleculaire biofysica en hiervoor gebruikt hij o.a. geavanceerde licht- en tastmicroscopie technieken.FEW2012 
Klaudia KuiperKlaudia Kuiper ontwikkelt een nauwkeurige tijdschaal om te bepalen of koolafzettingen tijdens het Paleoceen samenhangen met astronomisch gestuurde klimaats­veranderingen.FALW2012 
Om de biologische etiologie van gedrag te kunnen beschrijven, zal Sophie van der Sluis nieuwe genetische analyse-methodes ontwikkelen, waarin de complexiteit en dynamiek van gedrag tot uiting komen.FALW2012 
In hersenziekten als autisme, schizofrenie en Alzheimer gaan zenuwverbindingen verloren. Joris de Wit onderzoekt hoe adhesie moleculen de stabiliteit van zenuwverbindingen reguleren, om zo beter inzicht in deze ziekten te verkrijgen.VUmc2011 
Traditioneel worden marktvormen binnen de economie als gegeven verondersteld. Makoto Watanabe verklaart hoe verschillende marktvormen ontstaan als reactie op fricties en imperfecties en wat de prijzen ons leren over hoe goed markten functioneren.FEWEB2011
Frank Bruggeman onderzoekt hoe spontane veranderingen in de moleculaire make-up van individuele bacteriën bijdragen aan microbiële overlevingsstrategieën in dynamische omgevingen.  FALW  2011 
 In zijn onderzoek gaat Martijn Huisman op zoek naar de kenmerken van mensen die succesvol oud worden, ondanks dat zij te kampen hebben gehad met een grote sociaaleconomische achterstand.VUmc/
FSW
2011 
Coen Ottenheijm onderzoekt de functie van het gigantisch grote spiereiwit nebuline in normale en in zieke spierenVUmc2011 
Het onderzoek van Philipp Pattberg richt zich op de evaluatie en hervorming van de structuur van het huidige internationale milieubeleid.FALW2011 
Barbara Vis bestudeert zogenaamde riskante politiek, met name waarom sommige politieke actoren hoge electorale risico’s nemen en andere niet.FSW2011 
Vivi Heine richt zich op de ontwikkeling van een stamceltherapie voor kinderen met een witte stofziekte in de hersenen.VUmc2011 
Philip Verhagen past ruimtelijk dynamisch modelleren toe voor het reconstrueren en verklaren van de ontwikkeling van het cultuurlandschap in het Nederlandse deel van de Romeinse limes.LET2011 
Jeroen Koelemeij ontwikkelt de bouwstenen voor 'SuperGPS' via het telecom-glasvezelnet.FEW2011 
Faustina Doufikar-Aerts verricht multilinguistisch, diachronisch en multidisciplinair onderzoek naar de literaire, religieuze en artistieke verhaaltraditie over Alexander de Grote in het Islamitisch cultuurgebied.  FGG 2010 
Huub Maas onderzoekt in welke mate spieren elkaar mechanisch beïnvloeden, wat ons zenuwstelsel hiermee doet, en hoe dit de controle over lichaamsbewegingen beïnvloed.FBW2010
Thomas Wurdinger onderzoekt hoe hersentumoren het brein manipuleren door genetisch materiaal uit te scheiden.VUmc2010
Steven Knoop onderzoekt de fundamentele eigenschappen van zeer grote en zeer zwak gebonden trimeren in een mengsel van helium- and rubidiumatomen.FEW2010
Getuige de recente crisis werken financiële markten werken niet altijd feilloos. Waar gaat het mis? Albert Menkveld reconstrueert de handel in 2007 en 2008 om antwoorden te vinden.FEWEB2010
Toby Kiers onderzoekt de evolutie en het onderhoud van de coöperatie tussen planten en hun symbiotische partners zoals bacteriën en schimmels.FALW2010
Jolanda van der Velden onderzoekt hoe mutaties in het erfelijk materiaal van de hartspier leiden tot hartfalen.VUmc2010
Jenny van der Steen onderzoekt effecten van behandelingen van longonsteking bij mensen met dementie.VUmc2010
Hilde Bras onderzocht tijdens haar verblijf aan de VU het effect van familierelaties en - praktijken op het dalend geboortecijfer in Europa tussen 1850 en 2010.FSW2010 
Elies van Sliedregt brengt met haar onderzoek in kaart tot op welke hoogte het ‘gewone’, nationale recht van toepassing is op internationale misdrijven. RCH 2009
Gareth Davies onderzoekt de interactie tussen internationale handel, milieu en mensenrechten, en nationale soevereiniteit.RCH 2009 
Paola Gori-Giorgi ontwikkelt nieuwe theoretische en rekenkundige methodes om te berekenen hoe elektronen zich verhouden tot moleculen en solids.FEW2009 
Het onderzoek van Didier Roche heeft tot doel het risico van (toekomstige) abrupte schommelingen in een veranderend klimaat in te schatten.FALW 2009 
Federico Camia onderzoekt wiskundige modellen van fysische systemen waarin toeval en zelfgelijkvormigheid met elkaar in verband staan.FEW 2009 
 Raoul Frese gaat het fotosynthetische proces op nanometer schaal onderzoeken en nabouwen in biologische zonnecellen. FEW 2009 
Juliette Legler onderzoekt of de blootstelling aan chemische contaminanten tijdens de vroege ontwikkeling leidt tot obesitas op latere leeftijd, door gebruik te maken van een zebravismodel.FALW 2009 
Martijn Meeter onderzoekt hoe een nieuwe stimulus grote invloed kan hebben in het brein, door veel meer neurale activiteit te generen dan bekende stimuli, de aandacht te trekken en beter in het geheugen te worden opgeslagen.FPP 2009 
emptyRhiannon Meredith onderzoekt het effect van afwijkende synapses bij mentale retardatie op het functioneren van individuele hersencellen en netwerken van hersencellen.FALW 2009 
emptyRemus Dame onderzocht de structuur van chromatine en het samenspel tussen chromatinestructuur en genactiviteit in bacteriën en archaea.FEW2008
Anton Vonk Noordegraaf onderzoekt de oorzaak van pulmonale hypertensie, dat leidt tot een bloeddrukstijging in de longslagader en daardoor tot hartfalen.VUmc2008
Pol van Lier onderzoekt hoe de genetische kwetsbaarheid van kinderen die antisociaal verdrag vertonen samenvalt met problematische omgevingsinvloeden.FPP2008
emptyRick Bethlem creërt een molecuulfontein waarin moleculen worden afgeremd, gekoeld en 10-50 cm gelanceerd voordat ze door de zwaartekracht weer terugvallen.FEW2007
emptyHarry van Zanten ontwikkelde tijdens zijn verblijf aan de VU een wiskundige theorie waarin het mogelijk is binnen de moderne statistische praktijjk prestaties van verschillende methodes te vergelijken.FEW2007
Lydia Krabbendam onderzoekt het ontstaan van vertrouwen, en de keerzijde daarvan, paranoia, in intermenselijke relaties.FPP2007
Marjolein van Egmond onderzoekt de rol die immunoglobuline A en de bijbehorende receptor FcalphaRI spelen in mucosale immuniteit.VUmc2007
emptyHuib Mansvelder onderzoekt welke nicotine-receptoren en cellulaire processen betrokken zijn bij de stimulatie door nicotine van het denkvermogen van neuro-psychiatrische patiënten.FALW2006
emptyWim van Westrenen doet onderzoek naar het ontstaan en de evolutie van de maan.FALW2006
emptyChristian Olivers onderzoekt, door analyse van oogbewegingen en MRI-metingen, of visuele aandacht, werkgeheugen en bewustzin volgens dezelfde regels werken.FPP2006
emptyCatrin Finkenauer onderzoekt hoe mensen voorspellen hoe hun partner denkt en zich voelt en of het uitmaakt als partners elkaar niet goed kunnen inschatten.  FPP2005
emptyDanielle Posthuma bedenkt een nieuwe methode waarmee het samenspel van genen en omgeving in het vormen van menselijke eigenschappen in kaart kan worden gebracht.FPP2005
Sander Nieuwenhuis onderzocht tijdens zijn verblijf aan de VU het effect van noradrenaline, een stof die informatieverwerking versnelt, op de menselijke cognitie.FPP2005
Brenda Penninx onderzoekt of mensen met depressie en angstklachten vatbaarder zijn voor hart- en vaatziekten en wat de rol van de twee stress-systemen van het lichaam hierbij is.VUmc2005
Ronald Boellaard ontwikkelt methoden om veranderingen in of verstoringen van chemische interacties tussen hersencellen bij hersen- of psychiatrische aandoeningen nauwkeurig te meten.VUmc 2005
emptyAndreas Daffertshofer onderzoekt hoe de wisselwerking tussen hersenen en spieren ervoor zorgt dat mensen (ritmisch) kunnen bewegen.FBW2004
emptyDavide Iannuzzi ontwikkelt een nieuwe technologie op het gebied van verkleinde apparaten: de 'fiber-top' technologie.FEW2004
Martine Smit onderzoekt de rol van virale receptoreiwitten in relatie tot vasculaire aandoeningen.FEW2004
 Jos van Ommeren onderzoekt de effecten van bedrijfsgedrag op woonwerkverkeer.FEWEB2004
emptyPieter Gautier onderzoekt of singles in de stad succesvoller zijn in het vinden van een geschikte partner en baan.FEWEB2004
Manon van der Heijden onderzocht tijdens haar verblijf aan de VU het proces in de Middeleeuwen waarbij de band tussen burger en stad minder vanzelfsprekend werd vanwege de groei van publieke diensten in de stad.LET2004
Gajja Salomons zoekt een behandeling om een nieuw gendefect, dat een geestelijke handicap veroorzaakt, te herstellen.VUmc2004
Tanja de Gruijl ontwerpt genetisch aangepaste verkoudheidsvirussen die denditische cellen infecteren waarmee de alarmfunctie van het afweersysteem bij kankerpatiënten hersteld kan worden.VUmc2004
emptyJacintha Ellers poogt aan te tonen hoe soorten zich evolueren en zich afscheiden aan de hand van de sprongsgewijze evolutie van de springstaart.FALW2003
John Kennis onderzoekt hoe eiwitten informatie opnemen, hanteren en doorgeven door lichtpulsjes toe te dienen.FEW2003
 Helga de Vries onderzoekt hoe sommige cellen van het immuunsysteem in staat zijn om de bloed-hersenbarrière te doordringen en welke vaatveranderingen dit tot gevolg heeft.VUmc2003
 Joke den Haan onderzoekt hoe een speciale afweercel, de dendritische cel, witte bloedcelellen aanzet tot agressie of tolerantie. VUmc2003
 Theo Geijtenbeek zocht tijdens zijn verblijf aan de VU nieuwe middelen in de strijd tegen infecties door antistoffen te maken die de interactie van virussen met specifieke afweercellen blokkeren.VUmc2003
emptyErnst-Otto Onnasch doorzoekt het oeuvre van Immanuel Kant om 'het systeem van de rede', dat door hem werd gebruikt, in kaart te brengen.WIJS2003
emptyRob van der Vorst onderzoek Dynamische systemen en Partiële differentiaalvergelijkingen via topologische en meetkundige methode om inzicht te krijgen in de structuur van deze systemen. FEW 2002 
emptyJoyeeta Gupta onderzocht tijdens haar verblijf aan de VU de verandering van transparantie bij milieuvraagstukken in een internationale context.FALW2002
emptyEli Brenner onderzoekt hoe de mens verschillende soorten visuele informatie over dezelfde eigenschap combineert.FBW2002
emptyJeroen Smeets onderzoekt hoe we verschillende soorten informatie combineren bij het maken van doelgerichte bewegingen.FBW2002
emptyErwin Peterman meet de prestaties van individuele moleculaire motoreiwiten die celprosessen in beweging zetten.FEW2002
Marloes Groot bestudeert twee enzymen die actief worden door licht en daardoor tot op de femtoseconde nauwkeurig in kaart zijn te brengen.FEW2002