NWO Vernieuwsingsimpuls Laureaten

Winnaars vernieuwingsimpuls 2000-2001

 

Wie Onderzoek FaculteitJaar
emptyemptyKjeld Eikema onderzoekt attoseconden electronendynamica in biomoleculen en fundamentele fysica in atomen met behulp van intense, ultrasnelle frequentiekamlasers.BETA
2000
emptyemptyemptyReyer Gerlagh onderzoekt internationale dimensies van milieubeleid, klimaat economie en concepten van duurzaamheid, natuurlijk bronnen en economische groei.
SBE
2000
emptyemptyMarcel van der Heijden onderzoekt de invloed van drie van de meest belangrijke groepen micro-organismen op de plantendiversiteit en het ecosysteem.
BETA
2000
Fred van Lieburg onderzoekt de Nederlandse 
religiegeschiedenis vanaf de 16e eeuwse Reformatie tot de verzuiling van de maatschappij in de late 19e eeuw.
FGW
2000
emptyemptyWelke voorkeuren, geloof, muziek en hobby's heeft een individu zich eigen gemaakt gedurende zijn bestaan? Sander Koole onderzoekt dit zogenoemde internalisatieproces. FGB2000
emptyemptyGijs Wuite onderzoekt de fysica van DNA-proteïne-interacties en biomechanische eigenschappen van virale capsids en cellenBETA
2000
emptyemptyHans Renssen doet onderzoek naar ontsnappend methaan dat het broeikaseffect zou versterken en de oceaancirculatie veranderen.BETA
2000
emptyBarbara Bakker analyseert differentiële regulatie: kwantitatief inzicht in de adaptieve responsen van intracellulaire netwerken.BETA
2001
August den Hollander onderzoekt het leven van Jezus. De oorsprong, verspreiding en ontvangst van een Middelseeuwse teksttraditie in Westelijk Europa.FRT
2001 
J. Förster onderzoekt de interface (het omzetten van informatie) van de motivatie-cognitie: hoe beïnvloeden behoeften en doelstellingen wat wij denken?FGB2001
Johan de Winter onderzoekt de functie van de Fanconi anemiaweg (handhaaft de genomische stabiliteit in het herhalen van cellen).VUmc 2001