Gijsbert van den Brink


Verhouding tussen geloof en wetenschap

Theoloog en godsdienstfilosoof Gijsbert van den Brink (1963), onlangs benoemd als University Research Chair, doet onderzoek op het terrein van de verhouding tussen geloof en wetenschap. Aan het zogenoemde conflictmodel voorbij analyseert hij hoe zowel klassieke geloofsvoorstellingen als methoden en resultaten van hedendaags wetenschappelijk onderzoek serieus genomen kunnen worden, en welke bijdrage de theologie in dit verband kan leveren. Op deze wijze helpt hij studenten en anderen om hun levensbeschouwing op constructieve wijze te relateren aan hun wetenschappelijk engagement in plaats van voor één van beide te kiezen of in twee werelden te leven. Momenteel onderzoekt hij in het project Science beyond scientism, van het Abraham Kuyper Centrum, hoe de evolutietheorie c.q. de neo-darwinistische synthese met behulp van christelijk-theologische categorieën op een niet-sciëntistische en niet-atheïstische manier geduid kan worden.

Gijsbert van den Brink is per 1 januari 2015 benoemd als URC-hoogleraar.