Sophia Kramer

URC banner Kramer

‘Aan die oren zit een mens vast’

Sophia Kramer verplaatst de aandacht van technische signaalbewerking naar de slechthorende mens. De nieuwe hoogleraar Auditief functioneren en participatie, van huis uit neuropsycholoog, kijkt vooral naar wat er tussen de oren gebeurt. 

Ruim een derde van de mensen die een hoortoestel bezit, gebruikt dat niet. Niet omdat ze opeens weer goed zijn gaan horen. Het heeft vooral te maken met hoe ze hun probleem inschatten voor ze het hoortoestel aanschaffen. Sophia Kramer (1966) ontwikkelde als promovendus al de vragenlijst die tegenwoordig in alle hoortoestellenwinkels in Nederland wordt gebruikt om uit te vinden hoe ernstig iemand zijn of haar gehoorbeperking zélf vindt. Bij elke vraag staat een plaatje dat het voor de invuller makkelijker maakt zich de situatie – waarover de vraag gaat – voor te stellen. Dat maakt de vragenlijst effectiever. Op verzoek van de zorgverzekeraars wordt die nu overal gebruikt, met hopelijk als gevolg dat slechthorenden voortaan zelf een belangrijke stem krijgen in het voorschrijven van hoortoestellen en daardoor tevreden gebruikers worden.

> Lees het hele interview met Sophia Kramer

Sophia Kramer sprak op 12 september 2014 haar oratie uit.

Oratie Sophia Kramer