Danielle Posthuma

Statistisch geneticus Danielle Posthuma (1972) onderzoekt de oorzaken van individuele verschillen in brein-gerelateerde eigenschappen. Haar onderzoek richt zich met name op het blootleggen van de biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan deze eigenschappen en het vertalen van deze mechanismen naar bruikbare targets voor therapeutische interventie. Zij gebruikt haar kennis uit de statistische genetica om op basis van grootschalig genoomwijd onderzoek hypothesen te genereren die kunnen worden getoetst in cellulaire modellen, bijvoorbeeld met behulp van stamcel onderzoek. Haar afdeling bestaat uit een interdisciplinair team van wiskundigen, economen, bioinformatici, psychologen en stamcellbiologen.

Danielle Posthuma is per 1 januari 2016 benoemd als URC-hoogleraar.