VU-succes(vol) in Zwaartekracht 2019 ronde

VU-wetenschappers zijn hoofd- en medeaanvrager van vier van de zes projecten die een Zwaartekrachtbeurs ontvangen.

30-08-2019 | 13:18

Hoogleraar Genetica Danielle Posthuma en hoogleraar Knowledge Representation & Reasoning Frank van Harmelen zijn als hoofdaanvragers elk verantwoordelijk voor een Zwaartekrachtpremie van ongeveer 20 miljoen euro. De hoogleraren Toby Kiers (URC Chair, Mutualistic Interactions) en Joline Beulens (Epidemiology, VUmc) zijn medeaanvragers van projecten die gecoördineerd worden door respectievelijk de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. De VU-hoogleraren Guus Smit (Molecular Neurobiology), Huib Mansvelder (Neurophysiology) en Piek Vossen (Computational Lexicology) zijn medeaanvragers van de premies onder leiding van Posthuma en Van Harmelen, samen met collega's van andere Nederlandse academische instellingen.

Het ministerie van OCW financiert deze langlopende (10 jaar) multidisciplinaire projecten, met de ambitie om wereldwijd toonaangevend Nederlands onderzoek te stimuleren dat mogelijk tot internationale doorbraken kan leiden. De onderzoeken worden uitgevoerd door consortia van verschillende Nederlandse universiteiten, academische ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen.

Rector Magnificus Vinod Subramaniam reageert verheugd op het nieuws: "Dat we hoofdaanvrager zijn van twee Zwaartekrachtsconsortia en bij twee anderen medeaanvrager zijn is een fantastische erkenning van de kracht van onze onderzoekers en de consortia. Ik ben ongelooflijk trots op alle winnaars en deelnemende teamleden".

Danielle Posthuma webBRAINSCAPES: A Roadmap from Neurogenetics to Neurobiology
Hoogleraar genetica Danielle Posthuma is verantwoordelijk voor het onderzoeksproject BRAINSCAPES. Het doel van BRAINSCAPES is om biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan hersenaandoeningen gedetailleerd in kaart te brengen (‘brainscaping’). De bij dit onderzoek betrokken wetenschappers willen een innovatieve brug slaan tussen de genetica en neurobiologie, door op een slimme manier gebruik te maken van de schat aan resultaten uit de huidige genetische revolutie, de beschikbaarheid van grote biologische datasets op single celniveau en het toepassen van de allernieuwste technieken uit de neurobiologie. Posthuma werkt samen met een team van onderzoekers van VU, VUmc, AMC, LUMC, TU Delft, UMCU en Hubrecht Institute.
Lees of bekijk hier een uitgebreid interview met Danielle Posthuma.

Frank van Harmelen webHybrid Intelligence: augmenting human intellect 
Hoogleraar informatica Frank van Harmelen stuurt een team wetenschappers van zes Nederlandse universiteiten aan met als doel de samenwerking tussen mens en machine te verbeteren. FGW-hoogleraar computationele lexicologie Piek Vossen is als mede-aanvrager van de Zwaartekrachtpremie voor dit project mede verantwoordelijk. Andere mede-aanvragers komen van de UvA, TU Delft en de universiteiten van Groningen, Leiden en Utrecht. Met de premie kunnen de wetenschappers de specifieke kwaliteiten van machine-intelligentie en de intelligentie van de mens effectief met elkaar laten samenwerken om daarmee de gezamenlijke intelligentie te vergroten.
Lees of bekijk hier een uitgebreid interview met Frank van Harmelen.

Toby Kiers webMiCRop: Harnessing the second genome of plants 
Een consortium van VU, UvA, WUR, NIOO-KNAW en de Universiteit Utrecht onder leiding van hoogleraar Harro Bouwmeester van de UvA ontvangt ruim 20 miljoen euro subsidie om de relatie tussen planten en de micro-organismes op hun wortels te onderzoeken. Hoogleraar dierecologie Toby Kiers is als medeaanvrager met Bouwmeester verantwoordelijk voor het onderzoek. Doel van het project is om op termijn een belangrijke bijdrage leveren aan het duurzaam verbeteren van de wereldvoedselvoorziening door het complexe microbioom van wortels in te zetten voor nutriënten- en pathogeenbescherming. De premie maakt het mogelijk om het onderzoek te doen en de modernste technieken toe te passen.  

Joline Beulens webExposome-NL 
Hoogleraar epidemiologie Joline Beulens (VUmc) is medeaanvrager van de Zwaartekrachtpremie voor het project Exposome-NL waarvan de Universiteit Utrecht penvoerder is. Met daarnaast ook wetenschappers van de universiteiten van Leiden en Groningen zal het onderzoeksteam zich richten op onderzoek naar het exposoom. Waar je woont en werkt, wat je eet en drinkt, hoe vaak je beweegt en andere keuzes die je in je (dagelijkse) leven maakt zijn van invloed op gezondheid. Of je bepaalde chronische ziektes krijgt of niet, is zelfs voor zeventig procent afhankelijk van deze factoren. De combinatie van alle factoren noemen we het exposoom. Over dat exposoom, en dus het ontstaan van chronische ziekten, is nog veel onbekend. In het Exposome-NL project worden innovatieve technieken toegepast om te onderzoeken welke factoren van het exposoom belangrijk zijn voor gezondheid en hoe deze werken.