Externe samenwerking

Veel onderzoeksprojecten komen tot stand in samenwerking met nationale en internationale partners. Dit kunnen andere universiteiten zijn, onderzoeksinstituten, maar ook maatschappelijke partners en de overheid. Een overzicht van alle externe samenwerkingsverbanden is te uitputtend om hier te noemen. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Spinoza Centre for Neuroimaging: een onderzoekscentrum voor hersenonderzoek waar de Amsterdamse universiteiten, universitaire medische centra en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) samenwerken.
  • Het Centrum voor Internationale Samenwerking (CIS) initieert, coördineert en (co-) implementeert programma's en projecten op het gebied van capaciteitsopbouw, onderwijs, onderzoek en dienstverlening in samenwerking met partners (universiteiten, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties) in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
  • Het Tinbergeninstituut: een toponderzoeksinstituut op het gebied van economie en financiën waar de Erasmus Universiteit (EUR), De Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) samenwerken.
  • Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) vergroot de kennis over ondernemerschap en zorgt ervoor dat onderzoeksdata- en resultaten relevant en toepasbaar zijn voor beleidsmakers, het bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen. Het onderzoek richt zich op het human capital (menselijk kapitaal) en de succesfactoren van ondernemerschap. Maar bijvoorbeeld óók hoe en in welke mate ondernemerschap is te leren. Als internationaal onderzoeksnetwerk organiseert ACE congressen en seminars op het gebied van ondernemerschapsonderzoek.
  • Stichting Kenniscentrum Ongelijkheid: de gemeente Amsterdam en vier Amsterdamse kennisinstellingen (Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Inholland) hebben hun krachten gebundeld om bij te dragen aan het beschrijven, begrijpen en aanpakken van ongelijkheid in Amsterdam. Het Kenniscentrum richt zich in de periode 2021-2023 de aandacht op ongelijkheden in verschillende domeinen, zoals onderwijs, gezondheid, werk en inkomen en huisvesting. Door het verbinden van verschillende partners en expertises moet het Kenniscentrum nieuwe inzichten en aanpakken opleveren. Maatschappelijke organisaties en praktijkprofessionals worden actief bij het Kenniscentrum betrokken.