Organisatie & Samenwerking


Onderzoek vindt niet langer plaats in een geïsoleerde omgeving. Om die reden is het onderzoek van de Vrije Universiteit grotendeels ondergebracht in interdisciplinaire onderzoeksinstituten. Daarnaast vindt onderzoek plaats binnen faculteiten en participeert de Vrije Universiteit in nationale onderzoekscholen waar vooral cursorisch onderwijs wordt aangeboden aan de aankomende promovendi. De VU stelt excellente studenten vanuit de hele wereld in staat om een internationaal gerichte onderzoeksopleiding te volgen onder de noemer VU Graduate Schools en onze onderzoekers werken nauw samen met andere onderzoeksinstellingen en maatschappelijke partners. Deze externe samenwerkingsverbanden tot slot, versterken het onderzoek en dragen bij aan de kwaliteit ervan.

English