Nationale onderzoeksscholen

Het stelsel van onderzoeksscholen is uniek in de wereld. Onderzoeksscholen bundelen hoogwaardige expertise en infrastructuur met als doel de kwaliteit van het onderzoek te optimaliseren. Daarnaast ontwikkelen en verzorgen zij onderwijs in de Research Master of Science opleidingen en in de PhD opleidingen. 

De VU is participant van meer dan 40 landelijke onderzoekscholen. Van een deel daarvan is de VU penvoerder. Twee ervan zijn toponderzoeksscholen. Toponderzoeksscholen ontvangen extra middelen in het kader van de dieptestrategie onderzoeksscholen. Hierin worden de beste onderzoeksscholen geselecteerd en met extra middelen gestimuleerd om uit te groeien tot excellente onderzoeksscholen van internationale allure.