Bureau Pedel

Als u uw proefschrift gaat verdedigen dan moet er van alles geregeld worden: een datum plannen voor de promotieplechtigheid, uw proefschrift volgens voorschriften laten drukken en tijdig aanleveren. Namens de rector magnificus van de Vrije Universiteit begeleidt Bureau Pedel de administratieve zaken rondom het promotietraject.

Waarmerken diploma

Bij aanmelding voor een promotietraject dient u een gewaarmerkte kopie van uw masterdiploma aan te leveren. Deze kopie dient te zijn voorzien van een originele stempel (een scan of kopie van een gewaarmerkt document wordt niet geaccepteerd). U kunt uw diploma laten waarmerken door uw eigen universiteit of notaris. Het is ook mogelijk uw diploma door Bureau Pedel te laten waarmerken. Neemt u hiervoor uw originele masterdiploma en een kopie hiervan mee. Voor masterdiploma's die aan de VU zijn behaald volstaat een kopie en is het waarmerken niet nodig.

Afleveren van proefschrift

Uiterlijk vijf weken voor uw verdediging moet u 5 exemplaren van uw proefschrift bij Bureau Pedel hebben afgeleverd. Bureau Pedel draagt zorg voor de levering van exemplaren van het proefschrift ten behoeve van de faculteit en de bibliotheek. De promovendus/a dient de leden van de leescommissie van een exemplaar te voorzien.

Promotievergoeding

Per 1 januari 2017 ontvangt de promovendus/a van de faculteit een tegemoetkoming in de promotiekosten. Neem voor meer informatie contact op met het bestuurssecretariaat van uw faculteit.