Hora Finita

Wat is Hora Finita?

Hora Finita is het promotievolgsysteem van de Vrije Universiteit Amsterdam. Alle processen die te maken hebben met de promotie, van de toelating tot het promotietraject tot het indienen van het proefschrift, lopen via dit system.

Op deze pagina kunt u handleidingen, veelgestelde vragen en contactpersonen vinden die Hora Finita ondersteunen vanuit een faculteit, Graduate School of Onderzoeksinstituut.

Inloggen

Ga naar horafinita.vu.nl en klik dan op 'inloggen met VUnetID'.


Indien je geen VU-net ID hebt klik je op 'Inloggen zonder VUnetID'. Je logt dan in met de inlognaam en het wachtwoord dat je is toegestuurd na het promotiebesluit.

F.A.Q.

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Meld dit aan de Hora Finita contactpersoon voor uw faculteit, Graduate School of Onderzoeksinstituut (zie onderaan deze pagina). Geef daarbij naam en VU-net ID door, en meld ook als u (nog) geen VU-netID heeft.
De contactpersoon kan de vraag eventueel doorzetten.
Ga naar horafinita.vu.nl en klik dan op 'inloggen met VUnetID'.

Als u nog niet bent ingelogd op VUnet, dan wordt u gevraagd om dit te doen met uw VU-net ID en wachtwoord.Daarna zal er eenmalig gevraagd worden of u via SurfConext wilt inloggen. Kies 'Yes' en Hora Finita controleert of je een gebruiker bent. Indien dit zo is, dan logt u automatisch in. Zo niet, dan krijgt u geen toegang.


De persoonsgegevens die in Hora Finita staan komen voor een groot deel uit het VU personeelssysteem eHRM. Als gebruikers verkeerde gegevens zien staan in Hora Finita en deze velden zijn ‘grijs’, betekent dit dat de gegevens niet zijn aan te passen in Hora Finita.


 

Om de juiste gegevens in Hora Finita te krijgen, zult u de gegevens in eHRM via VUnet moeten aanpassen via het serviceplein – personeelszaken – mijn gegevens wijzigen.
Na een succesvolle registratie en toelating van een kandidaat in Hora Finita krijgt deze een bericht hierover. Dit geldt als bewijs.
Nederlandse Masterdiploma's kunnen door de Universiteit worden gecontroleerd.
Buitenlandse diploma's worden door Bureau Pedel gecontroleerd en de kopie voor het archief wordt ook daar gewaarmerkt.
Een Masterdiploma uit het buitenland kan door Bureau Pedel op echtheid worden gecontroleerd waarna een kopie wordt gewaarmerkt.
Waarmerken van diploma's (kopieen) kan ook worden gedaan door een ambassade, een andere bevoegde instantie of door een notaris.
De beoordeling van het kennisniveau van een kandidaat promovendus ligt bij de faculteit, met de decaan als eindverantwoordelijke.
Als er een extra document, zoals een CV of een brief van de promotor, bij de registratie moet worden toegevoegd, dan kan dat in Hora Finita.
Het is mogelijk om af te wijken van de 'standaard'. Dus drie promotoren en/of copromotoren zijn te registreren in Hora Finita. De decaan moet hier uiteindelijk toestemming voor geven.
Het vastleggen van een variant van een joint/double degree kan al tijdens de registratie, samen met een aantal basisgegevens. Als er al een overeenkomst is, kan deze worden bijgevoegd. Komt een dergelijke overeenkomst later, dan kan de Hora Finita contactpersoon van de faculteit of Graduate School deze toevoegen aan het dossier.
Vooralsnog dient een papieren versie bewaard te worden.
De losse cursussen worden geregistreerd en geaccordeerd in Hora Finita. Daarmee wordt het aantal behaalde EC's vastgelegd.
Een certificaat kun je toevoegen aan het dossier als je dat wilt.
Hora Finita volgt het promotiereglement. Dat betekent dat alle individuele reacties, dus ook afkeuringen, inzichtelijk zijn voor de voorzitter van de promotiecommissie. De voorzitter kan eventueel contact opnemen met het commissielid voor verdere toelichting.
De voorzitter geeft uiteindelijk het 'eindoordeel' dat vervolgens naar de decaan gaat voor accordering. De individuele beoordelingen zijn inzichtelijk voor de decaan. Hij maakt dus de echte eindbeslissing om een promovendus toe te laten tot de verdediging.


Contactpersonen per faculteit

ACTA
Gedrags- & Bewegingswetenschappen
VUmc / Geneeskunde
Henk BrandBestuurssecretariaat
Khadija Asafiati-Bakkali (VUmc)  
Martijn van SteenbergenGraduate School FGB
Ellen Dijkstra (VUmc)


Amsterdam Cardiovascular Science
BètawetenschappenGeesteswetenschappen
Isabelle Vergroesen
Maaike Croes (bestuurssecretariaat)Liesbeth GeudekeAmsterdam Gastroenterology & Metabolism
Athena InstitutePaola Edixhoven (bestuurssecretariaat)Eva Dirkx-Beuling
Hilde van den EngelRita van der Schriek-HermansAmsterdam Infection & Immunity
Chemistry & Pharmaceutical Science
 
Yvonne Duiker
Anna Kuczynski
Sociale WetenschappenAmsterdam Movement Sciences
Laura van Zwieten
Saskia JansSolveig Lund
Computer ScienceAlexandra FiliusAmsterdam Neuroscience
Mojca LovrencakMieke Noordam (bestuurssecretariaat)Thea Laan
Caroline Waij
Amsterdam Public Health
Earth SciencesRechtenEvelien de Boer
Fenny BosseJoost MeijerEvelien Bos
Ecological ScienceAnniek van der SchuijtAmsterdam Reproduction & Development
Tanja ElzerRuth Zeelenberg (bestuurssecretariaat)Eva Dirkx-Beuling 
(vervangt Callista Mulder t/m feb. 2019)
Environment & Health
Cancer Center Amsterdam
Caroline de GraafReligie & TheologieYvonne Duiker
Health SciencesNathalie Janssen

Jozien VedderIngrid le Duc
Institute for Environmental StudiesMirjam de Leeuw (facultair secretariaat)
Marjolijn Staarink

MathematicsSchool of Business & Economics
Mariëlle van der AaMaaike Bekelaar-de Haan (bestuurssecretariaat)
Molecular Cell BiologyIna Putter
Jeannet Wijker

Jacqueline Cransberg

Neurosciences

Els Borghols

Anna du Pree

Physics & Astronomy / Laserlab

Regine Anmuth

Marja Herronen


Dorien Verhoeven