Media-aandacht voor uw proefschrift

Lever uw formulier in

Via de agenda op de VU-website brengt Persvoorlichting VU van de afdeling Communicatie & Marketing de buitenwereld op de hoogte van de promoties. Om uw promotie op de agenda van de VU-website te kunnen plaatsen, vragen we of u direct nadat u de promotiedatum bij de pedel heeft vastgesteld het digitale formulier op de pagina Uw promotie op de VU-website wilt invullen. Als u bij de Faculteit der Geneeskunde promoveert vult u het formulier op de website van VUmc in.

Op basis van de door u in het formulier aangeleverde informatie bekijkt Persvoorlichting VU of uw promotieonderzoek voldoende aanleiding vormt om publiciteit te zoeken. In dat geval vragen wij u om aanvullende informatie. Daarna maken we in overleg met u een samenvatting van uw promotieonderzoek voor een lekenpubliek, die we publiceren op de website van de VU en de faculteit en in onze nieuwsbrief voor journalisten. Als we u niet om aanvullende informatie vragen, komt uw promotie alleen op de websites te staan en nemen we de door u in het formulier aangeleverde input rechtstreeks over op de websites.

Contactpersonen bij de faculteiten

Afhankelijk van aan welke faculteit u promoveert neemt de volgende collega contact met u op:

  • Bètawetenschappen: Laura Janssen
  • School of Business and Economics: Marieke ter Veer
  • Geesteswetenschappen: Doede van der Hoeven
  • Gedrags- en Bewegingswetenschappen: Doede van der Hoeven
  • Religie en Theologie: Doede van der Hoeven
  • Rechtsgeleerdheid: Eva Plijter
  • Sociale Wetenschappen: Eva Plijter