Opleidingen voor promovendi

Het volledige aanbod van cursussen en opleidingen voor promovendi is voor elke promovendus van de VU opengesteld. Het is mogelijk dat er bij specifieke opleidingen toelatingseisen worden gesteld.
Hieronder vind je een lijst met pagina's waarop het opleidingsaanbod van de diverse graduate schools staat.

Faculteit der Tandheelkunde (ACTA)
    ACTA PhD Graduate School

Faculteit der Bètawetenschappen
    Science PhD Programme (general)
    Chemistry & Pharmaceutical Sciences (AIMMS)
    Environment & Health (AIMMS)
    Molecular Cell Biology (AIMMS)
    Institute for Environmental Studies
    Graduate School Neurosciences Amsterdam Rotterdam (ONWAR)

School of Business and Economics
    Amsterdam Business Research Institute (ABRI)
    Tinbergen Institute

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
    Graduate School FGB 
    Amsterdam Movement Sciences 

Faculteit der Geesteswetenschappen
    Graduate School of Humanities 

Faculteit der Geneeskunde / VUmc School of Medical Sciences
    Amsterdam UMC PhD Portal
    Amsterdam Cardiovascular Sciences

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
    Graduate School Rechtsgeleerdheid 

Faculteit Religie en Theologie
    FRT Graduate School

Faculteit der Sociale Wetenschappen
    FSW Graduate School