Proefschrift

Het gedrukte proefschrift aanleveren

Uiterlijk zes weken voor uw promotie moet u vijf exemplaren van uw proefschrift bij de pedel hebben afgeleverd. Doet u dat niet, dan kan de pedel de datum – in overleg met u – verschuiven. De pedel levert twee exemplaren van het proefschrift aan het secretariaat van uw faculteit en twee aan de bibliotheek. Zelf voorziet u de leden van de (lees)commissie van een exemplaar.

Titelpagina

Voordat uw proefschrift wordt gedrukt, moet de titelpagina worden goedgekeurd door de rector magnificus. U stuurt de titelpagina per e-mail naar: pedel@vu.nl. Zodra de rector magnificus de titelpagina heeft goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging van de pedel. De titelpagina moet zijn opgemaakt zoals in het voorbeeld. Let op hoofdletters, leestekens en spaties. Op de achterzijde van de titelpagina staan alleen de namen van (co)promotor(en), er mag geen andere tekst op deze pagina staan. Zie ook het Promotiereglement artikel 23 en uitvoeringsbesluit 20. Als u het proefschrift laat drukken zonder dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, gebeurt dit voor eigen risico.

Samenvatting toevoegen

Een proefschrift bevat altijd een samenvatting geschreven in de taal van het proefschrift, en een samenvatting èn een vertaling van de titel in het Engels. Artikel 22 van het Promotiereglement is van toepassing.

Het proefschrift digitaal publiceren

Elk proefschrift dat aan de Vrije Universiteit wordt verdedigd, wordt na verkregen instemming van de promovendus/a - op basis van een licentieovereenkomst - gepubliceerd op het internet, tenzij dit om auteursrechtelijke redenen niet mogelijk is. Het proefschrift wordt getoond in het proefschriftenoverzicht (DARE) op de site van de Universiteitsbibliotheek VU en is via dit overzicht digitaal op te vragen en te printen.
De verplichte licentieovereenkomst moet ten minste vijf weken voor de promotiedatum in het bezit zijn van de Universiteitsbibliotheek.

Is om auteursrechtelijke redenen publicatie op het internet niet mogelijk, dan wordt de digitale openbaarmaking beperkt tot de omslag, de titelpagina, de inhoudsopgave en de samenvatting van het proefschrift in het Nederlands (indien aanwezig) en in het Engels.

Het proefschrift uploaden

Ga voor het digitaal aanleveren van uw proefschrift naar www.ubvu.vu.nl/UploadDissertation/, vul uw Promotie-id in en volg de aanwijzingen. Meer informatie over het digitaal inleveren van uw proefschrift vindt u op de website van de Universiteitsbibliotheek.