Europese subsidies

Het belangrijkste Europese subsidieprogramma voor onderzoek is Horizon 2020. Vanwege de omvang en het belang van dit programma is hier en aparte sectie aan gewijd. Op onderstaande pagina’s vindt u informatie over een aantal andere Europese organisaties en subsidieprogramma’s:

ESFEuropean Science Foundation (ESF). Deze overkoepelende organisatie van nationale science foundations, waaronder NWO, biedt verschillende subsidies gericht op Europese samenwerking in onderzoek.
COSTEuropean Cooperation in Science and Technology (COST). COST is een van de langstlopende Europese instrumenten die samenwerking tussen wetenschappers uit heel Europa ondersteunt. COST vergoedt geen onderzoek, wel reis-, verblijf- en netwerkkosten.
EU-DG'sHorizon 2020 is het subsidieprogramma van het EU Directoraat Generaal (DG) Research and Innovation. Ook andere DGs hebben subsidieprogramma’s waarin soms ruimte is voor onderzoek.
EU-structuurfondsenStructuurfondsen zijn instrumenten gericht op: het verbeteren van kansen op de arbeidsmarkt (ESF), de economische ontwikkeling van Europese regio’s, (EFRO) of economische samenwerking tussen verschillende EU regio’s en landen (INTERREG). Een overzicht van projecten uit deze fondsen is te vinden in de database.
EU-TendersNaast subsidieprogramma’s waarin "open calls for proposals” worden uitgezet, worden veel opdrachten voor (beleids)studies openbaar aanbesteed in tenderprocedures. Omdat deze ingewikkelde juridische en financiële voorwaarden kennen, verdient het aanbeveling vroegtijdig advies te vragen over eventuele (on)mogelijkheden.