Horizon 2020

Horizon 2020 is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7) van de Europese Commissie om in EU-verband onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 heeft een looptijd van 2014 t/m 2020.
 
Voor Horizon 2020 is een totaalbudget van ongeveer € 80 miljard voor de gehele periode gereserveerd.
 
Door middel van de programma’s binnen Horizon 2020 wil de Europese Unie (EU) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa en in de wereld spelen, bijvoorbeeld op de gebieden gezondheid en veroudering, klimaatverandering, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie. Daarnaast loopt door alle programma’s een sociaal-wetenschappelijke rode draad: zo zijn er subsidies beschikbaar voor onderzoek naar de rol van Europa in de wereld en onderzoek naar de bescherming van de veiligheid van Europa en haar burgers.
 

Horizon 2020 biedt zowel kennisinstellingen, bedrijven als individuele wetenschappelijke onderzoekers de mogelijkheid voor: 
 
- financiering van een innovatief project
- het aantrekken of behouden van onderzoekers
- versterking van het internationale netwerk
- opdoen van nieuwe kennis en expertise
 

Horizon heeft de volgende structuur:

  
Pijler 1. Excellent Science

Deze pijler bestaat uit de volgende onderdelen:
 
- European Research Council (ERC) voor excellent ‘groundbreaking’ fundamenteel onderzoek
- Future and Emerging Technologies (FET) voor samenwerking op nieuwe veelbelovende gebieden
- Marie Skłodowska-Curie acties voor het bevorderen van training en mobiliteit van onderzoekers
- Research Infrastructures voor het versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van onderzoeksinfrastructuren
 

Pijler 2. Leadership in Enabling and Industrial Technologies

Deze pijler bestaat uit de volgende onderdelen:
 
- Information and Communication Technologies
- Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology
- Space
- Access to Risk Finance
- Innovation in SMEs
 

Pijler 3. Societal Challenges

Deze pijler bestaat uit de volgende onderdelen:
 

- Health, Demographic Change and Wellbeing
- Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy
- Secure, Clean and Efficient Energy
- Smart, Green and Integrated Transport
- Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials
- Europe in a Changing World: Inclusive, Innovative and reflective societies
- Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens
 

Informatie over de calls vindt u hier.