Subsidies & Fondsen


Wetenschappelijk onderzoek is steeds meer afhankelijk van externe financiering. Verschillende organisaties en instellingen subsidiëren of financieren wetenschappelijk onderzoek. Deze internetpagina's geven informatie over deze instanties en de regelingen die ze bieden, ingedeeld op nationale, Europese en internationale subsidieregelingen en fondsen. Horizon 2020 hét Europees programma om onderzoek en innovatie te stimuleren heeft een aparte website.

De Subsidiedesk VU/VUmc helpt de weg te vinden in het woud van regelingen en fondsen die voor onderzoeksfinanciering beschikbaar zijn. De onderzoekers hoeven deze weg niet zelf te bewandelen. De Subsidiedesk VU/VUmc biedt ondersteuning bij het zoeken naar en aanvragen van onderzoekssubsidies en bij de implementatie van gesubsidieerde projecten.

 
Medewerkers en studenten van VU/VUmc kunnen daarnaast ook gebruik maken van een database met subsidiemogelijkheden, “Research professional”.
 

Studenten die informatie zoeken over beurzen en fondsen voor studie, stage of congresbezoek in het buitenland kunnen behalve bij Research Professional ook terecht bij bureau internationalisering.

English