Onderzoek uitgelicht

Ecosysteemdiensten onder de loep


IVM EcosysteemdienstenEcosysteemdiensten zijn de opbrengsten die mensen te danken hebben aan ecosystemen ofwel, onze natuurlijke hulpbronnen. Sinds het verschijnen van de Millennium Ecosystem Assessment (MEA) van de Verenigde Naties in 2005 kan dit concept op veel belangstelling rekenen. 
Ondanks het economische belang van ecosysteemdiensten wordt echter nog steeds op een niet-duurzame wijze omgesprongen met deze natuurlijke hulpbronnen. Een belangrijke reden hiervoor is de structurele onderwaardering van ecosysteemdiensten wereldwijd. Door de verschillende dimensies ervan beter in kaart te brengen, wordt het gemakkelijker om natuurlijke hulpbronnen op waarde te schatten en een passend beleid voor het behoud ervan te formuleren.

Beleidsveranderingen

Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) waardeert ecosysteemdiensten al geruime tijd. Dankzij het interdisciplinaire karakter van dit instituut is het relatief eenvoudig om de complexiteit van ecosysteemdiensten te ondervangen.

De belangrijkste disciplines zoals economie, ecologie, bestuurskunde en ruimtelijke wetenschappen zijn vertegenwoordigd onder één dak en zo zijn in de afgelopen jaren verscheidene invloedrijke studies verricht die, naast wetenschappelijke publicaties, ook een rol hebben gespeeld in het tot stand brengen van beleidsveranderingen.

Vlaggenschip project

IVM Ecosysteemdiensten (2)Ondanks de toenemende internationale populariteit van ecosysteemdiensten kent het concept nog weinig toepassingen in het Nederlandse milieubeleid. Er is daarom grote behoefte ervaringen en expertise op dit gebied in kaart te brengen om daarmee draagvlak te creëren onder Nederlandse beleidsmakers.  

Met het project ‘Ecosysteemdiensten onder de loep’ wil het IVM een analytisch raamwerk ontwikkelen waarmee toepassingen van ecosysteemdiensten worden getoond in de Nederlandse beleidscontext. Eindproducten van dit zogenaamde vlaggenschip project zijn onder andere een landelijke workshop, een casestudie in Suriname, wetenschappelijke publicaties en lesmateriaal voor master- en bachelorcursussen van de VU.  

Dit is een onderzoeksproject van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM