Onderzoek uitgelicht

Van de kleinste nano-bouwstenen tot het heelal en verder, van cybercrimes tot copyrights, van Rembrandt tot Reve, van de taal der liefde tot de grootstedelijke integratieproblematiek. Met ons onderzoek spelen we in op maatschappelijke ontwikkelingen en zoeken wij naar uitkomsten die ons verder brengen. 

Voorbeelden van onderzoek:

Stijf hart
Naarmate de bevolking veroudert, wordt hartfalen een belangrijker maatschappelijk probleem. Hartfalen is nu in de West-Europese landen de voornaamste reden voor ziekenhuisopname.
Ecologie van biomoleculen
In de biologie is een revolutie in de wetenschap gaande. Deze leidt weg van gen-georiënteerde eenvoud en in de richting van complex systeemgedrag dat voortkomt uit netwerkende biomoleculen.
Ecosysteemdiensten onder de loep
Ecosysteemdiensten zijn de opbrengsten die mensen te danken hebben aan ecosystemen, ofwel onze natuurlijke hulpbronnen. Ondanks toenemende internationale populariteit kent het concept nog weinig toepassingen in het Nederlandse milieubeleid.
Neurosecretie
Neuropeptiden oefenen een sterke invloed uit op ons gedrag en op onze gevoelens, terwijl defecten in de afgifte van neuropeptiden worden beschouwd als voornaamste oorzaak van vele ziekten, van diabetes en obesitas tot geheugen- en stemmingsstoornissen.
Succes op school
Zijn meisjes beter in taal dan jongens? En zijn jongens beter in rekenen en bètavaardigheden? Of is dat afhankelijk van het stadium in de hersenontwikkeling? Hoe kun je zorgen dat scholieren zich beter leren concentreren? Maakt het uit of er een jonge of een oude leraar voor de klas staat?
Geestelijk gezond
Depressie en angststoornis zorgen voor een verminderd functioneren, veel werkverzuim, hoge kosten voor de maatschappij en zelfs tot het ontwikkelen van andere lichamelijke ziekten. De Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA) is in 2004 van start gegaan en bestudeert het lange termijn beloop van deze aandoeningen.
Ons virtuele zelf
Virtuele werelden zijn tegenwoordig overal om ons heen. Niet alleen in de vorm van razend populaire spellen zoals World of Warcraft, Call of Duty of Second Life, maar ook in de vorm van e-mail, SMS, Hyves en vele andere toepassingen. Daardoor speelt de virtuele wereld een steeds belangrijkere rol in ons dagelijkse leven.
Problemen met bewegen
Langdurige klachten aan de arm, nek en/of schouder, hevige pijn in de rug, stramme benen, veel ouderen kunnen hierover meepraten. Aandoeningen van het bewegingsapparaat komen onder deze leeftijdsgroep veel voor.
Het nieuwe land
Sinds de aanleg van de Afsluitdijk (1927-1932) is de gedaante van het Zuiderzeegebied voortdurend aan veranderingen onderhevig geweest. De oude tradities van leven en werken op zee, en het daarmee verbonden bestaan in de Zuiderzeedorpen, behoren nu grotendeels tot het verleden.