Onderzoek uitgelicht

Succes op school

Zijn meisjes beter in taal dan jongens? En zijn jongens beter in rekenen en bètavaardigheden? Of is dat afhankelijk van het stadium in de hersenontwikkeling? Hoe kun je zorgen dat scholieren zich beter leren concentreren? Maakt het uit of er een jonge of een oude leraar voor de klas staat? Wat is het effect van een goed ontbijt op de schoolprestaties van kinderen? Gaan de leerprestaties omhoog als kinderen leren hoe hun hersenen werken? Of als ze vroeger naar bed gaan? Deze en vele andere vragen, staan centraal in een groot onderzoek dat momenteel in samenwerking met andere instellingen vanuit het Amsterdam Zwolle Institute for Research in Education (AZIRE) wordt uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.

Onderwijs Neurosciences AZIRE studeren 

Verantwoordelijke factoren

Bijna 1.000 kinderen van 10 tot 18 jaar worden met behulp van vragenlijsten onderzocht, maar ook neuropsychologisch onderzoek maakt deel uit van het onderzoek. Daarmee worden, aan de hand van cognitieve tests, de vaardigheden gemeten.
Voor dit onderzoek worden ook de ouders benaderd. Via het invullen van een vragenlijst mogen ze een oordeel geven over de vaardigheden en leerprestaties van hun kinderen.
Maar daar blijft het niet bij. Naast kinderen en hun ouders zijn ook leraren onderwerp van studie: hoe verwerken ze informatie? Hoe verandert deze over een werkdag? En wat is het verschil tussen jongere en oudere docenten?

Door deze informatie te analyseren kan worden getoetst welke factoren verantwoordelijk zijn voor schoolsucces en leermotivatie, maar ook: welke kenmerken van het kind en diens omgeving zijn bepalend voor impulsief gedrag of andere (leer)problemen. De onderzoekers vermoeden dat naast de leraren ook biologische factoren, de thuissituatie, het geslacht of fysiologische kenmerken van kinderen een grote invloed hebben op schoolprestaties en motivatie.

Verbeteren van onderwijs

Een dergelijk grootschalig experimenteel onderzoek bij scholieren, ouders en docenten levert kennis op dat kan helpen het onderwijs te verbeteren, maar ook de motivatie en het presteren van docenten en leerlingen. Deze onderzoeksmethode behoort in Nederland tot een relatief nieuwe stroming van onderwijsonderzoek, het zogeheten ‘evidence based onderwijs’, letterlijk vertaald: onderwijs dat, wetenschappelijk bewezen, werkt. Een potentieel grensverleggende onderzoeksopzet waarbinnen intensief wordt samengewerkt tussen universiteit, hogescholen en scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

De toegevoegde waarde van dit onderzoek bestaat eruit dat drie richtingen een tastbaar ‘product’ leveren, zowel met fundamentele kennis als toegepaste inzichten. Ofwel om inzichten te krijgen op het gebied van nieuwe onderwijsinterventies voor scholieren en voor docenten in opleidingen die kunnen worden toegepast in de praktijk.