Arianna Betti

Filosofie als exacte wetenschap

 
Arianne Betti

Filosofie en informatica gaan uitstekend samen. Gelukkig maar, want taalfilosoof Arianna Betti wil het liefst alle filosofische teksten van de afgelopen tweeduizend jaar onderzoeken op de context en geschiedenis van de achterliggende ideeën.

Werkend in café’s en onderweg – “Stopcontacten in vliegtuigen zijn zó handig!” – legt Arianne Betti verbindingen tussen haar filosofie en andere wetenschapsgebieden, zoals talen, geschiedenis, bibliotheekwetenschap en niet in het minst: de informatica. In geen enkel opzicht voldoet ze aan het stereotype beeld van de studeerkamergeleerde, dat toch wat om de filosofie heen hangt. “Dat ik mijn onderzoek met van alles verbind typeert mij. Ik vind dat heel mooi. Filosofie is geen geïsoleerd gebied”, zegt ze. De prestigieuze Starting Grant van de European Research Council die ze vier jaar geleden kreeg hielp haar daarbij. “Het zijn middelen waarmee je een eigen onderzoekslijn kunt opzetten. De vrijheid die dat je geeft, maakt je creatief.”
Subsidiegevers leggen vandaag de dag veel nadruk op de maatschappelijke relevantie van wetenschap. Betti haalt grote subsidies binnen. Is haar onderzoek dus van groot maatschappelijk belang? “Ja”, zegt Betti.  “Filosofie is niet onmiddellijk toepasbaar. Maar je hebt mensen nodig die goed kunnen denken op een hoger abstractieniveau. Die abstractie zorgt voor evolutie in de maatschappij. Rijke maatschappijen kunnen zich permitteren om dit onderzoek te financieren.”

> Lees het hele interview

University Research Chair-hoogleraar
Arianna Betti is één van de vijf excellente VU-wetenschappers die per 1 januari 2013 benoemd is tot University Research Chair-hoogleraar. De vijf eerste URC-hoogleraren zijn Arianna Betti, Davide Iannuzzi, Albert Menkveld, Erwin Peterman en Wim van Westrenen. Rector Magnificus Lex Bouter maakte hun namen 19 oktober 2012 bekend tijdens de Dies Natalis van de VU: “We verwachten veel van deze wetenschappers.” 

betti2