Wetenschappelijke Integriteit

Het onderwerp wetenschappelijke integriteit staat hoog op de agenda’s van Nederlandse universiteiten. Binnen de Vrije Universiteit en het VU Medisch centrum rust op alle werknemers een eigen verantwoordelijkheid voor het beschermen van de wetenschappelijke integriteit bij wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. VU en VUmc werken er hard aan om te zorgen dat al hun wetenschappelijke medewerkers goed op de hoogte zijn van de landelijke gedragscode van de VSNU en de recente ontwikkelingen op het gebied van beleid rondom wetenschappelijke integriteit.

Klachtenprocedure Wetenschappelijke Integriteit

Er is een gezamenlijke regeling bij VU en VUmc voor de afhandeling van klachten op het gebied van wetenschappelijke integriteit. In de klachtenregeling staat onder meer beschreven hoe de klachtenprocedure eruit ziet, welke functionarissen daarin een rol spelen en wat u kunt verwachten als er een klacht is ingediend.

Als er bij het College van Bestuur een klacht wordt ingediend, wordt die behandeld door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc. De commissie beoordeelt eerst of de klacht ontvankelijk is. Als dat het geval is, gaat de commissie vervolgens over tot inhoudelijke behandeling van de klacht. De commissie brengt advies uit over de gegrondheid van de klacht aan het College van Bestuur. Uitgebreide informatie over de klachtenprocedure vind je onder het thema 'Over de VU'.