A Broader Mind for Students

Verandert de wereld of verander jij de wereld?

For the English page, click here.

Wat is A Broader Mind for Students?

Bij de Vrije Universiteit Amsterdam willen we dat onze studenten niet alleen 'iets' worden, zoals econoom, arts of bioloog. We willen dat ze ook 'iemand' worden. Wij vinden dat persoonlijke ontwikkeling, academische verkenning en maatschappelijke ontwikkeling essentiële onderdelen zijn van academisch onderwijs. We willen dat onze studenten succesvol kunnen zijn en een rol van betekenis kunnen spelen in de wereld. Daarvoor is het nodig dat studenten nadenken over wie ze zijn, hoe ze de wereld en hun rol in de maatschappij zien en hoe ze zich verhouden tot anderen. Dat vraagt om 'A Broader Mind'.

filmx

In het programma A Broader Mind for Students leren studenten maatschappelijke vraagstukken te benaderen vanuit diverse academische perspectieven. Tijdens de cursussen A Broader Mind en Community Service Learning gebruiken ze hun kennis om oplossingen te vinden voor urgente sociale kwesties en ontwikkelen ze persoonlijke vaardigheden zoals internationaal samenwerken.

Wil je meer weten? Download de flyer A Broader Mind for Students 2020-2021.


Met het A Broader Mind for Students programma geven we invulling aan de missie van de VU Amsterdam

"We nemen verantwoordelijkheid voor mensen en de aarde door op waarde gebaseerd onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht aan te bieden. We helpen studenten en professionals kennis en 'A Broader Mind' te ontwikkelen. We streven naar baanbrekend onderzoek, zowel binnen een vakgebied als interdisciplinair. Als vrije denkers met veel oog voor diversiteit, nut en compassie hebben onze studenten en medewerkers een sterke band met elkaar maar zijn ze ook volledig betrokken bij de maatschappij als geheel. Dat is de missie van de Vrije Universiteit."

Het A Broader Mind for Students programma bestaat uit drie pijlers: A Broader Mind for Students-cursus, Community Service Learning en Logitudinal Survey. Klik op de knop van jouw keuze:

ABM_banner_CourseABM_banner_CSLABM_banner_LS

ARTIKEL TH&MA HOGER ONDERWIJS

In het voorjaar van 2020 verscheen een artikel van Mirjam van Praag (voorzitter VU Amsterdam) en Nynke Rodenhuis (programmamanager A Broader Mind) in het TH&MA Hoger Onderwijs. TH&MA is een tijdschrift dat tot doel heeft managers, bestuurders en kaderleden op het gebied van hoger onderwijs in zowel Vlaanderen als Nederland te informeren over de laatste trends in het hoger onderwijs.

Lees het artikel hier >

NIEUWS

A Broader Mind for Students online festival en certificaat ceremonie
18 juni vierden wij de uitreiking van de certificaten aan de studenten. Bekijk de film >
online_festival
152 A Broader Mind studenten geslaagd
De VU is trots op de volgende generatie A Broader Mind studenten. Wij feliciteren hen. Zij hebben doelen gesteld en behaald! Bekijk het felicitatiefilmpje van Vinod die de 152 geslaagden toesprak te horen tijdens het afsluitende A Broader Mind festival op 18 juni. 
felicitatie_rector
Thijs Biersteker eerste ‘A Broader Mind Fellow’
Klimaatkunstenaar Thijs Biersteker is recentelijk aangesteld als de eerste VUVereniging A Broader Mind fellow. Het fellowship wordt ondersteund door de VUVereniging. Biersteker daagt studenten van A Broader Mind uit om via een artistieke uiting hun academische kennis en persoonlijke ervaringen te vertalen naar een maatschappelijk relevante boodschap. Een mooi voorbeeld is zijn film over de impact van één sigarettenpeuk op het milieu. Dit sluit goed aan bij de actualiteit van de rookvrije VU Campus.

De studio van Biersteker (www.wovenstudio.io) is een duurzaam kunstatelier dat samenwerkt met wetenschappers en onderzoeksgroepen, musea en architecten om hun wetenschappelijke vindingen of feiten op een andere dan gebruikelijke manier te communiceren. Hij vertaalt wetenschappelijke en/of maatschappelijke bevindingen naar interactieve installaties die mensen raakt en in beweging brengt. Verder is Thijs een van de oprichters van de cursus Kunst, Ethiek en Empathie van de TU Delft.
thijs_biersteker

CONTACT

Heb je algemene vragen over A Broader Mind for Students, neem dan contact op met het programmateam:

Erna Klein Ikkink
[email protected]
+31 (0)20 - 598 4037