Bijvakken Faculteit der Sociale Wetenschappen

Als je studeert aan een andere universiteit, dan kun je bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de VU de bijvakken volgen. Je vindt hier het aanbod van bijvakken. Bij een aantal vakken staat aangegeven welke voorkennis vereist is. Ga na bij je eigen universiteit of je toestemming nodig hebt om het vak van je voorkeur te volgen.
Meer informatie over de vakken vind je in de Studiegids.


Aanbod bijvakken

Bachelorvakken:

Overzicht beschikbare bachelorvakken 2019-2020

Mastervakken:
Een beperkt aantal mastervakken is toegankelijk als bijvak. Als bij een vak als opmerking staat 'in overleg met opleidingcoördinator', neem dan contact op met de betreffende opleidingcoördinator over je mogelijke deelname aan het vak.

Overzicht van de beschikbare masterbijvakken 2019-2020 (.pdf)

Toelatingseisen
Mastervakken kunnen alleen gevolgd worden door masterstudenten.

Inschrijfprocedure bijvakken
Informatie over de inschrijfprocedure vind je hier.