Bijvakken voor studenten

Wil je een minor doen? Kijk dan op het minorenplatform. Als je al student bent bij de VU bekijk je alle informatie over keuzevakken op VUnet. Is jouw VUnet-ID niet meer actief? Mail dan de Studentenbalie.

Inschrijfprocedure bijvakken

Ik ben geen VU-student en wil één of meer bijvakken volgen aan de VU

Zorg ervoor dat je je bijvakregistratie 6 weken voor de start van de periode waarin het vak valt volledig is. 

Houd er rekening mee dat de Vrije Universiteit je geen toestemming zal verlenen voor het volgen van bijvakken die bij je eigen instelling beschikbaar zijn of die niet passen in je curriculum, qua inhoud en omvang.

  1. Je hebt toestemming nodig van jouw eigen Nederlandse onderwijsinstelling om in het kader van je opleiding bijvakken te volgen aan de VU. Vraag dus een toestemmingsverklaring aan bij jouw examencommissie.
  2. Controleer de toelatingseisen zoals vermeld bij het bijvak van je keuze. Bekijk ook de pagina van de faculteit (zie hierboven) om te zien of je nog aanvullende stappen moet zetten voordat aanmelden voor dit bijvak mogelijk is.
  3. Ga naar register.vu.nl en kies bijvakregistratie. Selecteer het juiste studiejaar.
  4. Voer de gevraagde persoonsgegevens in. Je ontvangt hierna je inloggegevens voor VUnet per e-mail.
  5. Log in op VUnet en kies voor de app Aanmelding afronden. Kun je dit onderwerp niet vinden? Probeer dan een andere browser: Internet Explorer werkt in dit geval vaak beter dan Chrome. Je kunt ook de rechtstreekse link naar VUnet Aanmelding afronden gebruiken.
  6. Kies de vak(ken) die je wilt volgen. Upload een kopie van een legitimatiebewijs en toestemming van de examencommissie van de eigen onderwijsinstelling en rond je aanmelding af door het gehele aanmeldformulier in VUnet te doorlopen.
  7. Je verzoek wordt digitaal verzonden naar de faculteit na het afronden van de aanmelding. De faculteit verleent als je hiervoor in aanmerking komt toestemming om het bijvak te volgen. Je kunt de status van je aanmelding volgen in het statusoverzicht in VUnet Aanmelding afronden.
  8. Lever een origineel Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) in bij de Studentenbalie van de VU (dit kan digitaal verzonden worden vanuit je eigen onderwijsinstelling), voorzien van je studentnummer. Het BBC vraag je aan bij de studentenadministratie van je eigen instelling. Doe dit zodra je het collegegeld bij je eigen instelling hebt voldaan (het afgeven van een machtiging geldt ook als betaling) en je ingeschreven staat voor het betreffende collegejaar.
  9. Controleer of je per e-mail een bevestiging ontvangt over de toelating voor de vakken. Het kan zijn dat er meer belangstellenden zijn dan plaatsen.
  10. Als je goedkeuring hebt ontvangen voor het volgen van het vak, wordt dit vak automatisch in de intekenmodule gepland en dien je er op in te tekenen binnen de geldende intekentermijnen via Intekenen vakken en tentamens in VUnet. Zie hiervoor VUnet: Intekenen voor onderwijs en tentamens. Raadpleeg ook de intekentermijnen 2019-2020 en 2020-2021. Wanneer je te laat bent met intekenen en de intekentermijn gesloten is, kun je niet meer deelnemen aan het vak.

Neem contact op met de Studentenbalie bij vragen over je bijvakaanmelding.

Ben je student aan de UvA bij FNWI?

Studeer je aan de UvA bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) en ga je in het kader van de gezamenlijke opleidingen vakken volgen op de VU bij de Faculteit der Bètawetenschappen? Dan word je nadat je volledig bent (her)ingeschreven op de UvA automatisch ook op de VU ingeschreven als bijvakstudent (mits de inschrijving vóór 1 september helemaal rond is! Na 1 september dien je dit zelf te regelen).

Kijk voor meer informatie over het (her)inschrijven voor de gezamenlijke opleidingen op de pagina van de VU-UvA samenwerking.

VU-UvA samenwerking Bètawetenschappen
Regeling intekenen onderwijs en tentamens