Bijvakken Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Als je studeert aan een andere faculteit of universiteit, dan kun je aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen.

Ben je VU-student en wil je een vak aan de VU volgen buiten je opleiding dan vind je alle informatie over zogenaamde keuzevakken op VUnet.

Aanbod bijvakken

In de vakomschrijving in de studiegids kun je lezen of een vak aangeboden wordt als bijvak/keuzevak. Het besluit van de studieadviseur over toelating tot het vak is bindend.

Vakinformatie en rooster

Kijk voor informatie over de vakken in de Studiegids.
Kijk voor informatie over data en tijden op rooster.vu.nl.

Toelatingseisen

Eerstejaarsvakken:
De vakken van het eerste jaar zijn, behalve Inleiding Rechtswetenschap, niet als bijvak te volgen.

Tweede- en derdejaarsvakken:
Deze vakken zijn alleen als bijvak te volgen wanneer de student voldoet aan de ingangseisen van het vak, zoals genoemd in de Onderwijs- en examenregeling.

Mastervakken:
Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende master/afstudeerrichting en als je ingeschreven staat in een master. Lees de toelatingseisen van de masteropleidingen.

Voor de bijvakken van de master Criminologie geldt dat er soms aanvullende toelatingseisen worden gesteld, lees daarom altijd van te voren de vakomschrijving in de Studiegids.

Minor Rechtsgeleerdheid:
voor studenten die via bijvakonderwijs een minor Rechtsgeleerdheid willen volgen, gelden de volgende toelatingseisen:

 • Algemene rechtspraktijk: aan een universiteit Rechtsgeleerdheid studeren en het 1e jaar hebben afgerond
 • Fiscaal recht: voorkennis hebben van bedrijfseconomie. Neem bij twijfel contact op met de studieadviseurs
 • Gezin, recht en forensisch: aan een universiteit studeren en het eerste jaar hebben afgerond
 • Juridische uitdagingen van de 21e eeuw: aan een universiteit Rechtsgeleerdheid studeren en het 1e jaar hebben afgerond
 • Law and global society (universiteitsminor): aan een universiteit studeren en 90 ec hebben behaald
 • Technology Law Ethics (universiteitsminor): aan een universiteit studeren en 90 ec hebben behaald

Minor Criminologie: Studenten die via bijvakonderwijs de minor Criminologie willen volgen, dienen minimaal het eerste jaar van een universitaire studie te hebben afgerond.

NB het is alleen mogelijk om de minor Forensische criminologie als geheel te volgen (vijf vakken).

Toestemming en aanmelding

Voor het volgen van een bijvak is altijd toestemming nodig van een studieadviseur.

Bekijk hieronder de aanmeldprocedures.

Het kan voorkomen dat deelname aan vakken niet mogelijk is in verband met plaatsgebrek.

Contact

Als je een inhoudelijke vraag hebt over het vak kun je terecht bij de coördinator van het vak. De coördinator vind je in de online studiegids.

Aanmeldprocedure externe bijvakstudenten

Als je studeert aan een andere instelling en je wilt je inschrijven als bijvakstudent aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU, dan dien je onderstaande stappen te doorlopen:

 1. Mail uiterlijk 6 weken voordat het vak start de studieadviseur (studieadvies.rechten@vu.nl) om toestemming te vragen voor het volgen van het bijvak. Geef daarbij aan:
  • Welk vak je wil volgen
  • Aan welke universiteit of HBO-instelling je studeert
  • Welke studie je doet en hoever je daarmee bent
 2. Wanneer je toestemming van de studieadviseur krijgt, registreer je je op register.vu.nl (ook als je in het verleden al een VUnetID hebt gehad). Kies voor 'bijvakregistratie'/ 'registration for secondary courses'
 3. Na deze registratie op register.vu.nl ontvang je via mail je inloggevens voor VUnet. Dien via VUnet een verzoek tot registratie als bijvakker in. Een voorbeeld van een aanmelding vind je onderaan deze pagina
 4. Upload via VUnet een bewijs dat je toestemming hebt gekregen van je eigen opleiding om een bijvak of minor aan de VU te volgen
 5. Upload via VUnet een kopie van je legitimatiebewijs
 6. Lever uiterlijk 5 weken voordat het vak start, een origineel bewijs betaald collegegeld (BBC) in bij de Centrale Studentenadministratie van de VU, voorzien van je VU-studentnummer. Adres Centrale Studentenadministratie:

  Vrije Universiteit Amsterdam
  Centrale Studentenadministratie
  HG 0A-11
  De Boelelaan 1105
  1081 HV Amsterdam

 7. Als je de gehele procedure hebt gevolgd, mail je uiterlijk 5 weken voordat het vak start de studieadviseurs (studieadvies.rechten@vu.nl) om dit te bevestigen. Voeg bij je mail ook een kopie toe van je cijferlijst of behaalde bul (mag ook een print van een digitaal overzicht zijn).

Wanneer je alle stappen tijdig en correct hebt doorlopen, nemen de studieadviseurs je verzoek in behandeling en zetten het vak/de vakken voor je klaar in VUnet. Daarvan ontvang je per email bericht. Vervolgens kun je je zelf voorafgaand aan de inschrijfdeadline van het vak, inschrijven voor het vak/de vakken, mits er voldoende plek is.

Na de inschrijfdeadline van het vak (4 weken voordat het vak start) is het niet meer mogelijk om je als bijvakker in te schrijven voor een vak of voor alleen een tentamen!

Aanmelden als bijvakstudent in VUnet (voorbeeld)

 • Kies in VUnet onder 'aanmelding afronden' voor een nieuwe aanmelding
 • Kies onder 'opleidingstype' voor bijvakregistratie en selecteer 'volgende stap'
 • Onder 'studiekeuze' staat een overzicht van de studies. Selecteer de opleiding waaronder het vak valt dat je wilt volgen.
  Voorbeeld: je wilt het mastervak Individuele diagnostiek/Selectiepschologie volgen. Selecteer dan 'M Psychologie'. -
 • Kies bij 'inschrijfperiode' het juiste jaar.
  Voorbeeld: je wilt je aanmelden voor een vak dat in het collegejaar 2016-2017 valt. Selecteer dan '2016/2017- Ac. Jaar (september)'.
 • Kies 'meld je aan' en doorloop de stappen 2 t/m 7 (aanvullende gegevens).
  Let op: door te klikken op 'meld je aan' stuur je meteen je aanmelding door aan de VU
 1. Controleer de ingangseisen voor het vak in de Onderwijs- en examenregeling.
  Voor de MA Criminologie geldt dat je ook de vakomschrijving met eventueel aanvullende eisen in de Studiegids moet controleren.
 2. Verifieer of toestemming van je examencommissie nodig is. Voor het volgen van universiteitsminoren hoef je geen toestemming te vragen. Je kunt je dus zelf via VUnet intekenen voor een universiteitsminor en je hoeft de examencommissie of studieadviseurs niet te mailen.
 3. Mail de studieadviseurs (studieadvies.rechten@vu.nl) en geef de volgende informatie:
  • je studentnummer
  • welke studie je doet
  • hoe ver je met je studie bent
  • welk bijvak je wil doen
  • voeg een cijferlijst als bijlage toe
 4. Je ontvangt een mail van de studieadviseurs als je aanmelding in behandeling is genomen.