Als master kijk je verder dan kennis alleen

Ga naar masters.vu.nl om al onze masteropleidingen te bekijken.

Studeren bij de VU betekent verder kijken. Wat je ook studeert, bij de VU kijk je verder dan kennis alleen. Verder dan wat voor de hand ligt. Dan de grenzen van je eigen studie. Het betekent studeren met een open blik. Met oog voor de maatschappij en wat daar gebeurt.


Een master die aansluit op jouw interesses en capaciteiten

De VU biedt meer dan 100 masteropleidingen aan. Met een master bereid je je verder voor op een breed scala een academische beroepen. Je kunt ook kiezen uit masters die specifiek gericht zijn op onderzoek doen (research masters) of waarmee je leraar in het voortgezet onderwijs kunt worden.

Veel masteropleidingen aan de VU zijn Engelstalig, waardoor je samen met internationale studenten studeert. Om toegelaten te worden tot een masteropleiding is een voltooide bacheloropleiding altijd verplicht, maar niet altijd meer voldoende. De opleidingen hanteren ieder eigen specifieke voorwaarden, die afgestemd zijn op de inhoud van het masterprogramma. De toelatingsvoorwaarden van de verschillende masters staan op de opleidingspagina’s.

De VU heeft voor diverse masteropleidingen aparte regelingen voor studenten met een hbo-bachelor diploma. Voor veel van deze opleidingen wordt een premasterprogramma aangeboden. Om deel te kunnen nemen aan dit premasterprogramma is deelname aan een premasterassessment vaak verplicht.

Verder verdiepen in je master

Binnen veel masteropleidingen kun je vanaf het begin of tijdens de opleiding je verder specialiseren door het volgen van een afstudeerrichting. Volg je zo’n afstudeerrichting, dan krijg je een getuigschrift van de opleiding, met op het diplomasupplement de naam van de afstudeerrichting. Een aantal van de aangeboden afstudeerrichtingen staan apart vermeld in het overzicht.

Ben je geïnteresseerd in een master? Voor meer informatie kun je een (beknopte) brochure aanvragen of een voorlichtingsactiviteit bezoeken. 

Diverse faculteiten bieden bij- of keuzevakken aan tijdens je masteropleiding (ook voor studenten van buiten de VU). Op de opleidingspagina's staan per opleiding de mogelijke bijvakken of keuzevakken vermeld.