Educatieve minor

Doelgroep


Alléén binnen deze VU-bacheloropleidingen is het mogelijk de educatieve minor voor een bepaald schoolvak te volgen.
 Als je bacheloropleiding niet voorkomt in het overzicht, dan kun je je dus niet aanmelden voor de educatieve minor. Voor studenten van buiten de VU geldt een landelijke verwantschapstabel. Deze kun je raadplegen in bijlage drie van de 'Onderwijsregeling educatieve minor'.

NB. Het is niet meer mogelijk een educatieve minor maatschappijleer te volgen omdat dit vak niet wordt onderwezen in de onderbouw van de middelbare school. Studenten die graag een eerstegraads bevoegdheid maatschappijleer willen halen, kunnen na hun masteropleiding nog de Master Leraar VHO volgen (1e graads lesbevoegdheid).

Nienke over de Educatieve minor: