Educatieve Minor

Toelatingseisen en aanmelden

De educatieve minor kun je volgen in het eerste semester van het derde jaar, mits je minimaal 90 studiepunten aan eerste- en tweedejaars vakken hebt behaald (of naar verwachting zal behalen voordat de educatieve minor start). Ook als je WO-bachelorstudent bent aan een andere instelling kun je (na toestemming van je eigen examencommissie) aan de VU de educatieve minor volgen.

Wil je de educatieve minor in studiejaar 2017/2018 volgen, dan kun je je inschrijven tot 1 mei 2017 d.m.v. het aanmeldformulier educatieve minor.

Intakegesprekken

Na aanmelding voor de educatieve minor ontvang je binnen drie weken bericht of je toelaatbaar bent. Wie toelaatbaar is, ontvangt tevens een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijken we naar je motivatie en bespreken we samen met jou of de keuze voor deze minor de juiste is. De intakegesprekken voor de Educatieve minor 2017 zijn op dinsdag 16 mei en donderdag 18 mei.

De intakegesprekken voor de Educatieve Minor in 2018 zijn op:

  • Dinsdag 15 mei 2018
    12.30u-14.00u en 15.00u-16.30u
  • Donderdag 17 mei 2018
    9.30u-11.00u

Beperkt aantal stageplaatsen
Het aantal beschikbare stageplaatsen – met name voor de schoolvakken geschiedenis en godsdienst/levensbeschouwing - is beperkt. Het is mogelijk dat studenten die wat betreft bacheloropleiding en behaalde vakken toelaatbaar zijn voor de educatieve minor toch niet geplaatst kunnen worden. De aanmelddatum bepaalt de volgorde van toewijzing van de beschikbare plaatsen. Met name voor de schoolvakken geschiedenis en godsdienst/levensbeschouwing is het verstandig dat studenten ook een alternatieve keuze voor hun minorruimte maken voor het geval dat plaatsing voor de educatieve minor niet mogelijk blijkt.

Startdagen
In de eerste onderwijsweek vindt onderwijs plaats op maandag, donderdag en vrijdag.
Deelname aan deze startdagen is verplicht.

Onderwijs- en examenregeling

De educatieve minor is geen aparte opleiding en kent dus ook geen onderwijs- en examenregeling. Wel is er de ‘Onderwijsregeling educatieve minor’ met specifieke artikelen over het onderwijs en de beoordeling van de modules van de educatieve minor. Voor het overige geldt de OER van de bacheloropleiding waarbinnen de educatieve minor wordt opgenomen. De Onderwijsregeling educatieve minor is ook te raadplegen via Blackboard.