Universiteitsminoren

  • Zijn in principe toegankelijk voor alle bachelorstudenten van alle faculteiten.
  • Algemene ingangseis voor een minor is dat minstens 90 EC door de student zijn behaald van zijn/haar eigen bacheloropleiding.
  • Kennen voor sommige minoren een toegangseis.
  • Hebben een vaste omvang van 30 EC.
  • Vooraf geen toestemming van je eigen examencommissie nodig om de 30 EC van deze minor mee te laten tellen in het afstudeerpakket van je opleiding.
  • Indien een bepaald vak uit de universiteitsminor onderdeel uitmaakt van je reguliere curriculum, kun je deze minor niet (volledig) volgen omdat vakken niet twee keer kunnen meetellen. Vraag in dat geval toestemming van de examencommissie voor de invulling van de profileringsruimte.

Aan de slag met literatuur
Brain & Mind       
Business Administration
Development and global challenges
Digital Humanities and Social Analytics
Economics
English
Filosofie
Gender and Diversity
Global Food Security
History
Islam 
Law and Global Society: Internet, Migration and Climate Change
Managing Digital Innovation
Migration studies
Political Science
Psychologie en het brein
Sport, Bewegen en Gezondheid
Sustainability: Global Challenges, Interdisciplinary Solutions
Technology, Law and Ethics