Wat is een minor?

Een minor is bedoeld ter verbreding of verdieping van de eerste major, of de combinatie van majoren, of ter voorbereiding op een master. Diverse faculteiten bieden minoren aan, zowel voor VU studenten als voor studenten van andere universiteiten. Als hbo-student kun je geen minor volgen maar wel bijvakken (maximaal 20 EC). VU-studenten kunnen een minor volgen bij hun eigen faculteit, buiten de faculteit of buiten de VU. Ook is het mogelijk om vakken te volgen in het buitenland en hiermee de vrije keuze ruimte op te vullen. In het minorenoverzicht vind je per opleiding toegespitste informatie over keuzevakken.

Universiteitsminoren

 • Zijn in principe toegankelijk voor alle bachelorstudenten van alle faculteiten. 
 • Kennen voor sommige minoren een toegangseis.
 • Hebben een vaste omvang van 30 EC.
 • Vooraf geen toestemming van je eigen examencommissie nodig om de 30 EC van deze minor mee te laten tellen in het afstudeerpakket van je opleiding.
 • Indien een bepaald vak uit de universiteitsminor onderdeel uitmaakt van je reguliere curriculum, kun je deze minor niet (volledig) volgen omdat vakken niet twee keer kunnen meetellen. Vraag in dat geval toestemming van de examencommissie voor de invulling van de profileringsruimte.

Faculteitsminoren

 • Staan soms open voor alle studenten, soms ook alleen voor studenten met een bepaalde voorkennis.
 • Kennen de procedure dat er vooraf toestemming nodig is van de examencommissie van de eigen opleiding, tenzij expliciet in het OER is aangegeven dat deze minor bij jouw opleiding gevolgd kan worden.
 • Hebben een omvang die varieert van 15 tot 30 EC.

Educatieve minor

Als je het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs serieus overweegt is het een goede keuze om je minorruimte te gebruiken voor de educatieve minor. Je kunt dan gekoppeld aan je bachelordiploma een lesbevoegdheid behalen waarmee je aan de slag kunt als docent in de onderbouw van havo/vwo en in het vmbo-t.

Wanneer volg je een minor?

Iedere bacheloropleiding van de VU heeft in het eerste semester van het derde bachelorjaar een zogeheten profileringsruimte. Je kunt deze ruimte invullen met onderdelen die passen bij de eigen ambities, interesses en kwaliteiten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Vakken die je zelf gekozen hebt.
 • Vakken die gelden als ingangseis voor een bepaalde master
 • Een (onderzoeks-) stage
 • Een samengesteld samenhangend pakket van vakken: een minor

Waarom volg je een minor?

Bij sommige opleidingen is het volgen van een minor verplicht, bij anderen niet. Ook als het niet verplicht is, kan het verstandig zijn om een minor aan de VU te volgen. Redenen om een minor te volgen zijn:

 • je specialiseert je in een vakgebied
 • je hebt vaak toegang tot meer masteropleidingen
 • je krijgt de mogelijkheid buiten je eigen studie te kijken

Accreditatie

De kwaliteit van onze universiteitsminoren wordt bewaakt door de interne VU Stuurgroep Onderwijskwaliteit. Minoren zijn niet geaccrediteerd zoals op zichzelf staande VU opleidingen dat wel zijn, maar leiden tot een VU certificaat. Als je een minor volgt binnen een bacheloropleiding is die opleiding wel geaccrediteerd volgens de regels van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Taal

De universiteitsminoren worden in het Engels gegeven, zodat ook buitenlandse studenten de kans hebben een minor te volgen. De minoren die worden aangeboden bij de faculteit worden ook als regel in het Engels gegeven, maar er zijn ook faculteitsminoren die vooralsnog in het Nederlands worden gegeven. Kijk voor meer informatie bij de minor van je keuze.

Tentamen

De afsluiting van de minor verschilt per faculteit. Kijk bij het programma van de minor hoe een minorcursus wordt afgesloten.