Onderwijsbeleid

Het instellingsplan beschrijft de doelstellingen van de VU op het gebied van het onderwijs. Deze zijn daarna nog enigszins aangescherpt in de prestatieafspraken (hoofdstuk 8 van het Instellingsprofiel) die als onderdeel van het hoofdlijnenakkoord met de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OC&W) zijn gemaakt. De verantwoordelijkheid voor de realisatie van deze doelen ligt bij de faculteiten en de diensten onder eindverantwoordelijkheid van het CvB. Het realiseren van de ambitieuze doelen op het gebied van het onderwijs en het verder uitwerken en uitvoeren van het onderwijsbeleid vergt een grote inspanning, extra middelen en een duidelijke en consistente sturing. Er is daarom gekozen om de implementatie van het beleid uit te voeren als programma. Dit programma heeft de naam ‘Onderwijsagenda’ meegekregen. De programmamanager van de Onderwijsagenda werkt, onder directe aansturing van de rector, samen met de faculteiten en de diensten de plannen uit en coördineert en bewaakt vervolgens de uitvoering.