Het profiel van de docent en de academische loopbaan

De verbondenheid tussen onderwijs en onderzoek kenmerkt de academie. De VU verbindt onderzoek en onderwijs behalve in het curriculum ook nadrukkelijk in de academische loopbaan. Iedere wetenschapper, ook een wetenschapper waarbij de loopbaan een sterkere focus heeft op onderwijs, moet een basis hebben in onderzoek en deze basis moet gedurende de loopbaan worden onderhouden. Daarnaast is het niet mogelijk om academisch carrière te maken zonder aantoonbare ervaring en proeve van bekwaamheid in het onderwijs. 

In 2015 heeft de VU het Raamwerk Onderwijsprestaties ontwikkeld en loopt daarmee voorop in het beter in balans brengen van onderwijs en onderzoek in een wetenschappelijke loopbaan. Door in het loopbaanbeleid voor WP, nadrukkelijker dan nu het geval, ook de prestaties op het gebied van onderwijs mee te nemen zoals in dit raamwerk, verbetert de VU de zichtbaarheid en het loopbaanperspectief van mensen die hun loopbaan richten op het verzorgen van onderwijs in brede zin en op het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs. Hierdoor groeit het evenwicht in aandacht voor onderwijs en onderzoek in de wetenschappelijke loopbaan en daarmee wint onderwijskwaliteit aan belang. 

De VU biedt daarnaast wetenschappers die zich bijzonder inzetten voor het onderwijs de mogelijkheid om carrière te maken tot op het niveau van hoogleraar. Er dient dan sprake te zijn van prominentie en/of een excellente prestatie op het gebied van onderwijs binnen het profiel van een hoogleraar. Hiermee waardeert de VU sleutelposities op het gebied van onderwijs tot op het hoogste academische niveau binnen de organisatie. De VU heeft als doelstelling om in de periode 2013-2016 tien hoogleraren te benoemen met een prominent accent op onderwijs in hun academische loopbaan.