Beoordeling van docenten

Met alle docenten vindt jaarlijks een beoordelingsgesprek plaats. Opleidingscommissies besteden bij het bespreken van onderwijsevaluaties systematisch aandacht aan de onderwijskundige kwaliteiten van docenten. De onderwijsevaluaties worden ook aan de betreffende docenten toegestuurd en/of met hen besproken. Tevens vindt informatie-uitwisseling plaats met de hiërarchische lijn. Dat geldt zowel bij herhaaldelijk uitzonderlijk goed beoordeelde didactische prestaties als bij herhaaldelijk onvoldoende beoordeelde didactische prestaties van een docent. Waar nodig worden verbeterafspraken gemaakt. Eenmaal per jaar houden leidinggevende en medewerker een jaar- en beoordelingsgesprek. In dit gesprek kijken de werknemer en de leidinggevende gezamenlijk terug naar de uitgevoerde werkzaamheden en behaalde resultaten. De onderwijsprestaties en de onderwijsevaluaties spelen bij deze beoordeling een belangrijke rol.