Personeelsbeleid

De kwaliteit van het onderwijs binnen de VU wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van docenten. Hun vermogen studenten te inspireren, hun didactische kwaliteiten en hun vermogen het eigen vak te plaatsen binnen het grotere geheel van de opleiding en te verbinden met het onderzoek, vormt de basis van het onderwijs aan de VU. Het borgen van deze kwaliteiten vormt de kern van het personeelsbeleid. Er worden drie onderdelen van het personeelsbeleid toegelicht die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, te weten: