Bibliotheek

De universiteitsbibliotheek levert de grondstof voor studie en onderzoek door het aanbieden van een op de vraag afgestemde collectie van wetenschappelijke informatie. De medewerkers van de bibliotheek helpen wetenschappers en studenten bij het vinden, selecteren en evalueren van materiaal. Een bijzonder aandachtspunt daarbij is het op wetenschappelijk integere wijze omgaan met materiaal. Circa 90 % van de collecties waartoe de universiteitsbibliotheek toegang heeft is digitaal beschikbaar en daarmee 24/7 toegankelijk voor medewerkers en studenten. De openstelling van studieplekken op zaterdag en zondag is verruimd, vooral in de periode voorafgaand aan tentamenweken. De VU beschikt over de grootste digitale tentamenzaal van Nederland. In de eerste zes maanden na oplevering zijn hier meer dan 20.000 toetsen afgenomen. De bedrijfsvoering wordt hiermee efficiënter en studenten krijgen sneller hun cijfer.

Visie/plan UBVU