Huisvesting

Zoals beschreven in de onderwijsvisie van de VU, speelt de campus een belangrijke rol bij het realiseren van de doelen op het gebied van onderwijs. Studenten worden geïnspireerd door met elkaar en met wetenschappers in gesprek te gaan. De VU kenmerkt zich door interdisciplinaire, internationale en interculturele ontmoetingen, zowel formeel als informeel. De VU campus moet dit mogelijk maken.

Door de groei van de studentenaantallen in de afgelopen jaren zijn de grenzen van de huidige huisvesting bereikt. Er is een aantal projecten gestart om de kwaliteit van de huisvesting op korte en lange termijn te verbeteren. Het aantal studiewerkplekken wordt aanzienlijk uitgebreid, de openingstijden zijn verruimd en er worden momenteel extra liften gebouwd. De zichtbaarheid van de studentenorganisaties en hun onderlinge contacten zijn vergroot door hen bij elkaar te huisvesten in het zogenaamde StudentenDOK. Nieuwbouw vindt plaats voor de Human Health & Life Sciences in het O|2 gebouw en het multifunctionele NU.VU gebouw. Daarnaast is er een aantal nieuwe voorzieningen gerealiseerd zoals een supermarkt, een nieuwe koffie- en lunchgelegenheid en een daktuin.

Campusvisie