ICT

De VU ziet ICT als essentieel onderdeel van modern academisch onderwijs. ICT is een noodzakelijk hulpmiddel voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en het gelijktijdig efficiënter maken van het onderwijsproces. Bovendien wil de VU tegemoet komen aan de hoge verwachtingen die studenten en medewerkers hebben van de ICT-infrastructuur, de online bereikbaarheid en de dienstverlening van de universiteit.

De projecten die door de dienst informatietechnologie, veelal in samenwerking met andere diensten, worden uitgevoerd, richten zich op het versterken van het onderwijs, het verbeteren van de onderwijsondersteuning en het op orde brengen van de basisdienstverlening. ICT is een belangrijk hulpmiddel bij het intensiveren van het onderwijs omdat het activerende werkvormen mogelijk maakt, ook voor grote groepen. Inmiddels wordt VU-breed gebruik gemaakt van slidecasts, weblectures en kennisclips en is de infrastructuur hierop aangepast. Het onderwijsproces wordt beter ondersteund door bijvoorbeeld digitale toetsing en digitale evaluatie.

Visie op ICT in het onderwijs ICT&O-21