Studentenvoorzieningen

Centrale Studentbegeleiding (CSB) speelt een belangrijke rol bij de dienstverlening aan studenten. CSB is er voor studenten die meer uit hun studie willen halen of meer nodig hebben. CSB biedt onder andere trainingen, gesprekken met een psycholoog of studentendecaan en informatie over studiefinanciering.

Als onderdeel van de nieuwe campusvisie worden ook cultuur-, sport- en huisvestingsfaciliteiten op de campus gerealiseerd. Naast de campus is Uilenstede, gelegen op iets meer dan een kilometer van het hoofdgebouw, voor de VU een belangrijke locatie. De sport- en cultuurvoorzieningen hebben daar hun hoofdvestiging en er wonen veel (internationale) studenten. Met een kleine 3.000 studenten is het de grootste studentencampus van het land.

De afgelopen jaren heeft de VU flink geïnvesteerd in de invoering van een nieuw studentinformatiesysteem (SAP/SLM). Hierbij zijn alle ondersteunende processen rond het onderwijs opnieuw ontworpen en gestandaardiseerd. Via het nieuwe portaal (VUnet) biedt de VU voor de student een eenvoudige toegang tot allerhande algemene en persoonlijke studie-informatie en de mogelijkheid zich online in te schrijven voor vakken, practica en examens. Docenten krijgen direct inzicht in het aantal inschrijvingen en kunnen eenvoudig tentamenresultaten invoeren.

De VU heeft voor haar beleid ten aanzien van studenten met een functiebeperking het referentiekader van de Commissie Maatstaf als uitgangspunt genomen. Het VU-beleid beschrijft op welke voorzieningen studenten met een functiebeperking kunnen rekenen, hoe deze voorzieningen worden toegekend en wie verantwoordelijk is voor de realisatie van de voorzieningen. Dit is vervolgens uitgewerkt in een negental kwaliteitseisen die ook zijn opgenomen in het Handboek Onderwijskwaliteit. Binnen de VU is de studieadviseur het eerste aanspreekpunt voor studenten met een functiebeperking. De studentendecaan kan studenten bijstaan bij het verkrijgen van financiële ondersteuning of het aanvragen van andere regelingen. Daarnaast worden studenten met een functiebeperking ondersteund door Team functiebeperking.

Centrale Studentbegeleiding