Opleiding

Een opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op welomschreven eindtermen. De opleiding kent een examen, iedere onderwijseenheid een tentamen. Elke opleiding of groep van opleidingen wordt bestuurd door een opleidingsdirecteur. De opleidingsdirecteur zorgt dat het aangeboden onderwijs daadwerkelijk wordt gegeven en aan de kwaliteitstandaard voldoet.

Doel en inhoud van de opleiding zijn vastgelegd in de OER. De opleidingscommissie voorziet de opleidingsdirecteur van advies.