Opleidingscommissies

Op grond van artikel 10.3c WHW wordt voor elke opleiding of groep van opleidingen een opleidingscommissie ingesteld (OLC). Een OLC bestaat voor de helft uit docenten en voor de helft uit studenten. De OLC heeft tot taak om, gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen aan de decaan en de opleidingsdirecteur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs, inclusief de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de kwaliteitszorg van de opleiding. Er worden, zowel op het niveau van de universiteit als binnen faculteiten, opleidingen verzorgd om de leden van de opleidingscommissies goed toe te rusten voor de uitoefening van hun taken.

Model OER bachelor 2015-2016
Model OER bachelor 2015-2016 (English version)
Model OER master 2015-2016
Model OER master 2015-2016 (English version

Modelregeling opleidingscommissies 2017 (per 1 september 2017)
Handreiking opleidingscommissies 2017 (per 1 september 2017)