Alumni en werkveld

Tenslotte worden ook alumni ingezet om de kwaliteit van het onderwijs te evalueren. In opdracht van de VSNU wordt tweejaarlijks een enquête uitgezet onder recent afgestudeerden aan de Nederlandse universiteiten. De resultaten van deze zogenaamde Nationale Alumni Enquête (voorheen WO-monitor) worden via MIVU beschikbaar gesteld. 

Tevens heeft de VU een eigen alumnimonitor ontwikkeld die inzicht geeft in beroepsrelevante competenties, carrièrepatronen en de wijze waarop afgestudeerden privé of professioneel uitdrukking geven aan hun academische vorming (aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid). De VU Alumnimonitor bevraagt het cohort 6 jaar en 11 jaar na afstuderen. Daarnaast hebben alle opleidingen een werkveldadviesraad ingesteld of zijn daar mee bezig. De werkveldadviesraad biedt ook een uitgelezen mogelijkheid om zicht te krijgen op de aansluiting tussen het onderwijs en het beroepsveld.